Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 30.06.2017

Overleg minister Weyts inzake N-36

Vorige week waren schepen van mobiliteit Nikolaas Bourgeois en ikzelf te gast op het kabinet van Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts voor een gesprek over de toekomst van de N-36 die dwars door het centrum van Staden loopt. Het is de ambitie van het gemeentebestuur om te komen tot een regeling waarbij die gewestweg minder doorgaand vrachtverkeer te verwerken krijgt, de verkeersveiligheid in het centrum toeneemt en de bewoners meer rust hebben. 

Op vraag van het gemeentebestuur vond vorige week donderdag een eerste overleg plaats op het kabinet van minister Weyts over de N-36 in Staden. Die gewestweg – wat betekent dat niet het gemeentebestuur maar wel het Vlaamse Gewest bevoegd is – heeft heel wat zwaar (doorgaand) vrachtverkeer te verduren en dit terwijl er alternatieve routes ter beschikking zijn. Dat komt uiteraard de verkeersveiligheid in de dorpskern niet ten goede en ook voor de bewoners is het geen aangename leefsituatie.

Positief onthaald

De eerste contacten verliepen alleszins al heel gemoedelijk en de problematiek werd erkend door de verkeersexperten van de minister. Een volledig verbod op doorgaand vrachtverkeer is moeilijk gezien de ligging van de gewestweg. Toch wordt niets uitgesloten. Na de zomer, in de loop van september of oktober, volgt een tweede gesprek en evaluatie van de situatie.

Volgens het gemeentebestuur zou het al een grote meerwaarde zijn moest 30% van het vrachtverkeer (met name het zwaar doorgaand verkeer) uit het Stadense centrum gehouden kunnen worden. Of het zo ver komt, daar beslist de minister over. Het gemeentebestuur zal echter op dezelfde nagel blijven kloppen tot de leefbaarheid in het centrum verbetert.

weyts