Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 26.09.2018

Overleg met Schauvliege aangaande Afrikaanse varkenspest

Staden/Brussel – Francesco Vanderjeugd is verontrust over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest en de mogelijks zware economische gevolgen ervan voor de Vlaamse varkenshouderij. Hij drong aan op een spoedig interministerieel overleg met alle betrokken actoren. Dit overleg ging woensdagvoormiddag door op het kabinet van federaal minister Ducarme. Verder werd de kwestie ook besproken met minister Schauvliege tijdens een apart overleg.

Het interministerieel overleg had deze voormiddag plaats en duurde tot na de middag. Diverse actoren zoals o.a. BFA en FEBEV waren vertegenwoordigd. Het volgende kwam uit het overleg: Op vandaag, 26 september, werden er tot op heden 14 kadavers van everzwijnen gevonden die besmet waren. Momenteel liggen er in het zuiden van België een drietal grote bedrijven in de schutkring. Minister Ducarme besliste via een ministerieel besluit om de varkens binnen de schutkring te laten euthanaseren. Voor de getroffen bedrijven is er een tussenkomst voorzien bij het sanitair fonds voor het opruimen van de kadavers.
Verder is er op vandaag een exportverbod voor everzwijnenvlees maar behoudt België zijn varkenspestvrije status voor gedomesticeerde varkens. Dat is een belangrijk gegeven. Echter kunnen we het imagoverlies in het buitenland niet onder stoelen of banken steken, een bewijs hiervan vind je nu reeds in de recentelijke sterke prijsdalingen. Het dreigt de problemen voor de bedrijven, die nu reeds in financiële nood zitten, alleen maar groter te maken. De 13 landen die geen varkensvlees uit België meer invoeren handelen op basis van contracten waarin staat dat de handel wordt opgeschort zodra er varkenspest wordt vastgesteld, zowel bij everzwijnen als gedomesticeerd varkensvlees. Hiervoor zal het nodige kneedwerk moeten gebeuren op Europees niveau om deze situatie te ontmijnen.
Verder verplicht de overheid ook aan om geen onnodige erfbetreders toe te laten op de bedrijven. Men benadrukt nogmaals dat er absoluut geen gevaar is voor de volksgezondheid, enkel gevaar voor sterfte bij de dieren zelf.

Vlaams niveau
Aansluitend op het interministerieel overleg had Francesco ook overleg met minister Joke Schauvliege op haar kabinet waar het dossier verder werd besproken.
Gezien wildbeheersing een regionale materie is zal de Vlaamse overheid alle everzwijnenpopulaties, dus ook in West-Vlaanderen, goed blijven monitoren van dichtbij. Alle everzwijnen binnen de schutkring in het zuiden van het land afmaken is geen optie, deze dieren kunnen heel snel grote afstanden afleggen, wanneer ze zouden opgejaagd worden kan dat er voor zorgen dat ze overal verspreid geraken en dus ook in andere gebieden terecht komen. Francesco bracht tijdens dit overleg ook de nota die vanuit de transportsector werd opgemaakt ter discussie.
Verder liet minister Schauvliege weten dat ze momenteel onderhandelt met Europa of er steun kan komen voor de getroffen landbouwers. Voorlopig blijft dit een groot vraagteken of de commissie hierop zal ingaan gezien de situatie zich op vandaag enkel voordoet in één van haar lidstaten. Bovendien is voor een Europees akkoord de instemming van alle lidstaten nodig. Via het VLIF voorziet ze ook extra maatregelen om de bedrijven te beschermen door bv omheiningen & wildroosters te plaatsen rond de bedrijven waardoor er geen vreemde gecontamineerde dieren kunnen binnen geraken.
In ieder geval zal de situatie verder goed opgevolgd worden en zullen indien nodig alle noodzakelijke stappen genomen worden om de situatie onder controle te krijgen. Zodat ons land en zijn export geen grotere schade lijdt. Wordt ongetwijfeld vervolgd…