Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 11.11.2016

Over vrijheid, verdraagzaamheid en vrede.

(speech 11 november)

Geachte aanwezigen

Jaarlijks komen we hier samen aan dit monument uit respect voor de geschiedenis. Uit respect voor het leed en verdriet die miljoenen mensen te verwerken kregen tijdens de Eerste Wereldoorlog en tijdens alle grote oorlogen en conflicten die daarop volgden. Uit respect voor de opofferingen die mensen maakten; sommigen vrijwillig, de meesten omdat ze nu eenmaal geen andere keuze hadden. Voor het eerst staan we in elke deelgemeente van Staden bij al die feiten stil.

Vorig jaar sprak ik het over de maatschappelijke consequenties van grote oorlogen. Over hoe groot het menselijke leed kan zijn, het verdriet en de angst. Over hoeveel mensen anno 2015, nu intussen 2016, nog steeds op de vlucht zijn. Op de vlucht naar een veiligere wereld. Vaak de Westerse wereld.

Dat die Westerse wereld niet altijd even verdraagzaam is als ze zelf pretendeert te zjin, bleek andermaal afgelopen week. Amerika koos voor een nieuwe president wiens discours vaak haatdragend, xenofoob, racistisch en denigrerend was. Het resultaat is een hoop vraagtekens en weinig houvast.

herdenking22Trump wist heel goed wat de zorgen en bedenkingen waren van bepaalde, en wat nu blijkt hele grote, lagen van de Amerikaanse bevolking. Natuurlijk mogen we niet blind zijn voor wat leeft onder de bevolking. Het zijn namelijk hun zorgen die we als politici moeten wegnemen. Maar die bezorgdheden voeden met nog meer angst is ronduit verkeerd. Het is aan politici, aan een president elect, om mensen te overtuigen dat begrip, respect en verdraagzaamheid universele waarden moeten zijn. Hoe kan je immers respect verwachten als je er zelf geen over hebt voor een ander?

Wereldoorlog I, Wereldoorlog II, de Koude Oorlog, de Balkanoorlogen, de Palestijnse kwestie,… ze zijn allemaal het resultaat van onbegrip en de totale afwezigheid van empatisch vermogen. Niet alleen onze geschiedenis, maar ook de haatpredikers van vandaag, leren ons tot welke wreedheden haat kan leiden.

De Westerse, democratische samenleving werd in haar geschiedenis meermaals uitgedaagd, wordt nog dagelijks uitgedaagd en zal nog herhaaldelijk uitgedaagd worden.

herdenking8Ik spreek hier over wereldproblemen, die voor velen onder u misschien als ver van uw bed aanvoelen. Maar het is aan elk van ons op de juiste manier met haat om te gaan; om empathie te tonen, om onze nek uit te steken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Om onze naasten aan te sporen tot respect en gematigdheid. Wie de kop in het zand steekt is mee verantwoordelijk voor de gevolgen. Woorden als “wir haben es nicht gewusst” zijn pijnlijk en onvoldoende.

Vandaag herdenken we niet enkel en alleen de gesneuvelde helden, maar ook de ideeën waar zij voor streden: vrijheid, verdraagzaamheid en vrede. We tonen onze erkenning en eeuwige dankbaarheid voor hun inzet en overtuiging in het goede van de mens. Met dit gebaar en het neerleggen van deze krans eren we elk van hen en sturen we vooral opnieuw diezelfde boodschap van Vrede en verdraagzaamheid de wereld in.

Nooit zullen we hun opoffering en inzet vergeten.

herdenking47 herdenking53