Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 04.10.2016

Opening Diftarpark en nieuwe technische loods

Sinds zaterdag 1 oktober 2016 kunnen de inwoners van Staden terecht in het nieuwe gemeentelijk recyclagepark op de site ‘De Linde’. Ook de nieuwe loods voor de technische diensten van de gemeente en het OCMW, dat op dezelfde site ligt, werd officieel ingehuldigd. De opening van het Diftarpark en de ingebruikname van de nieuwe loods voor de technische diensten zijn de eerste grote projecten waar het huidige gemeentebestuur de voorbije vier jaar hard heeft naar toe gewerkt.

Na de officiële inhuldiging van vrijdag, konden zaterdagmorgen de eerste bezoekers van het nieuwe recyclagepark terecht in De Linde 14 in Staden. Op het nieuwe recyclagepark wordt het diftarsysteem toegepast. Het principe dat daarbij gehanteerd wordt, is dat de kostprijs van wat de inwoner afgeeft, bepaald wordt door de afvalsoort en de hoeveelheid.

Om te wennen aan het nieuwe systeem is er een gratis proefperiode, die loopt van 1 oktober tot 1 november 2016.  Enkel de rode groep, met andere woorden het brandbaar grof vuil, is in die proefperiode betalend (0,145 euro per kilogram).

Nieuwe loods technische diensten

De voorbije maanden werd op site De Linde niet alleen geïnvesteerd in het gloednieuwe Diftarpark, er werd ook gewerkt aan een nieuwe loods voor alle technische diensten van zowel de gemeente als van het OCMW. De komende weken zullen de technische diensten verhuizen van de Bruggestraat naar hun nieuwe werkplaats in De Linde 12. De technische diensten kregen niet alleen een nieuwe werkplaats, maar ook hun nieuwe werkkledij werd afgelopen vrijdag officieel voorgesteld.

Inwoners centraal

In totaal werd 3,8 miljoen euro geïnvesteerd in site De Linde voor de realisatie van beide projecten. Beide projecten kaderen in het nieuwe dienstverleningsconcept van de gemeente, waarbij de inwoner centraal staat. Alles wordt daarbij getoetst aan de beleving van inwoners, aan hoe zij de contacten met elke dienstverlening van de gemeente ervaren en hoe die geoptimaliseerd kan worden.

De komende jaren werken we verder om nog andere beloftevolle projecten te realiseren. Zo zijn de werken aan de nieuwe brandweerkazerne in de Ieperstraat gestart en werd in de gemeenteraad van vorige week ook het startschot gegeven voor de bouw van een nieuw administratief centrum en dienstencentrum. Kort samengevat: Staden gaat gedreven vooruit.

Meer info: ruimte@staden.be of 051 70 82 01.

diftar