Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 21.10.2019

Open VLD stelt vernieuwd bestuur voor

Op zondag 20 oktober stelde Open VLD Staden haar vernieuwd bestuur voor. Er waren geen kandidaat-voorzitters waardoor, na een interne aanduiding, Stephan Terryn tot voorzitter werd gekozen. Ward Markey, die de taak van waarnemend voorzitter met verve vervulde, werd uitvoerig bedankt. We mochten tevens een nieuw bestuurslid verwelkomen zijnde Stadenaar Dirk Demuynck.

bestuur

(foto Joke Couvreur)