Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 06.12.2017

Open Vld-netwerkevent: Wat met ons voedsel?

Gisterenavond organiseerde Open Vld een netwerkevent dat volledig in het teken stond van de Vlaamse landbouwsector. Het werd een zeer geslaagde en inspirerende avond met toelichtingen van enkele mandatarissen, alsook van de zeer gewaardeerde gastspreker, Wannes Keulemans (professor biotechnologie aan de KU Leuven). Hij bracht recent het zeer geprezen en genuanceerde boek “Wat met ons voedsel?” uit.

“Vanuit Open Vld willen we een visie ontwikkelen op landbouw en voedsel die ook rekening houdt met de uitdagingen op het vlak van vergroening, verduurzaming en klimaat,” aldus Francesco Vanderjeugd (Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Open Vld) die mee initiatiefnemer was voor het netwerkevent.

Vandaar dat er – naast vertegenwoordigers uit de volledige voedselketen – ook vertegenwoordigers van aanverwante belangenorganisaties (Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu), onderzoeksinstellingen, lokale besturen, FEVIA, Fedagrim,… aanwezig waren. In een aangename setting konden zij met elkaar het gesprek aangaan en nauwere contacten aanhalen.

Stop de polarisatie

Francesco Vanderjeugd maakte van de gelegenheid alvast gebruik om de aanwezigen op te roepen tot meer respect voor elkaars standpunten: “De landbouw is niet gediend met een gepolariseerd debat. Problemen los je op aan tafel, niet met holle slogans in de media.” Hij verwees daarmee naar de toenemende polarisering ‘landbouw versus leefmilieu/dierenwelzijn’ in het (politieke) discours. Volgens hem kunnen beide namelijk perfect hand in hand gaan en hoeven ze elkaar niet te viseren.

Boeren met een hart voor de stiel

Dat de landbouwsector de laatste decennia al grote stappen gezet heeft om te vergroenen en diervriendelijker te worden, onderstreepte Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in haar welkomstwoord: “Op mijn ronde van Vlaanderen ben ik al heel wat van mijn vooroordelen kwijt geraakt. Ik zie een landbouwsector die zeer innovatief en ondernemend is, en mensen met een hart voor hun stiel.”

Werken op alle beleidsniveaus

Terwijl Francesco Vanderjeugd zich focust op het Vlaamse beleidsniveau, wordt ook op Europees niveau sterk gelobbyd door Open Vld, dit in hoofde van Hilde Vautmans. “Ik zal me blijven inzetten om op Europees niveau compensaties los te peuteren voor onze boeren en fruittelers die het slachtoffer zijn geworden van de Russische boycot. De Europese Landbouwcommissaris heeft de deur op een kier gezet daarvoor. Ik blijf bonken op die deur en roep de sector op om hetzelfde te doen,” aldus Europees Parlementslid Hilde Vautmans.

Visiedag landbouw

De toekomst van de Vlaamse landbouw ligt Open Vld dus duidelijk nauw aan het hart en dat wenste de partij met dit netwerkevent andermaal te onderstrepen. “We werken met Open Vld aan een nieuwe visietekst rond voedsel en landbouw. In het voorjaar van 2018 zullen we die tijdens een visiedag presenteren en luisteren naar de opmerkingen en suggesties uit de sector,” besluit Vanderjeugd.

IMG_7433 IMG_7430 IMG_7434 IMG_7432 IMG_7435 IMG_7436