Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 03.06.2016

Op werkbezoek bij R&D-afdeling Syngenta

Deze voormiddag was ik te gast bij de zeer innovatieve R&D-afdeling van Syngenta in Gent. Syngenta is een internationaal bedrijf dat zaden en gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt en produceert voor de landbouwsector. Zeer opmerkelijk daarbij is dat het bedrijf bijzonder veel aandacht geeft aan de sensibilisering van landbouwers en de lange termijn voor ogen houdt.

Tijdens het 60-jarig jubileum van het onderzoekscentrum Inagro kwam ik in contact met Martin Van Gheluwe, hoofd van de salesafdeling Syngenta. Om de werking van het bedrijf nog beter te kunnen toelichten nodigde de directie van Syngenta Benelux mij uit om vandaag een bezoek te brengen aan hun R&D-afdeling te Gent.

Spin-off VIB

Eind 2012 werd DevGEN, een spin-off van het Vlaams Instituut Biotechnologie (VIB), opgekocht door het internationaal bedrijf Syngenta. DevGEN was toen al uitgegroeid tot een toonaangevend onderzoeksbedrijf dat focuste op research and development naar gewasbescherming. Zowel het gebouw als de werknemers werden vanaf eind 2012 onderdeel van Syngenta. Op heden werken in de R&D-afdeling te Gent 60 werknemers, waarvan 24 wetenschappers. Wereldwijd worden door Syngenta 26.000 werknemers te werk gesteld in meer dan 90 landen; 5.000 daarvan zijn wetenschappers die zo’n 10% van de jaarlijkse omzet aan middelen ter beschikking krijgen.

9 miljard mensen voeden

Syngenta hecht bijzonder veel belang aan het lange termijnperspectief en zoekt actief naar een oplossing voor de vraag hoe we in 2050 de wereldbevolking (9 miljard mensen) zullen kunnen voeden. Acht gewassen krijgen daarbij extra aandacht, waaronder maïs, rijst, granen en soja. “We zullen met 2 miljard meer zijn, maar we hebben steeds minder landbouwareaal; dat vormt een grote uitdaging,” aldus Luc Martens (hoofd van het R&D-team in Gent). Syngenta haar zaden zijn intussen al verantwoordelijk voor bijvoorbeeld 1/6e van de tomaten wereldwijd en voor de jaarlijkse productie van 4 miljard ton katoen. Dichter bij huis wordt 20% van het Europese bier gemaakt van Syngenta-gerst.

The Good Growth Path

Van biotechnologische bedrijven, zoals Bayer en Monsanto, die werken rond gewasbescherming en het optimaliseren van teeltopbrengsten wordt vaak een verkeerd beeld opgehangen. Ook Syngenta moet als biotechnologisch bedrijf vechten tegen de vooroordelen van bepaalde groene bewegingen. Om zich daar tegen af te zetten, investeert Syngenta in wat zij ‘The Good Growth Path’ noemen. Dat is een programma waarbij het bedrijf zes beloften aangaat met de wereldbevolking. Zo investeert het niet enkel in efficiëntere gewassen, maar wil het ook landbouwgronden redden, de biodiversiteit verhogen, kleinere boeren bijstaan met raad en daad, de veiligheid op akkers verhogen door training en opleidingen, alsook eerlijke arbeidsomstandigheden promoten wereldwijd.

Innovatief klimaat

Als commissaris van landbouw was ik wederom enorm onder de indruk van hoe sterk Vlaanderen wel niet is op biotechnologisch vlak en hoe we wereldwijd daar ook om gekend staan. Het is belangrijk dat we die innovatieve kennis hier houden, maar er ook in slagen om die hier tot hun recht laten komen in veldproeven om dan uiteindelijk te komen tot teelten op eigen grond. Dat in ons land daar nog te moeilijk over gedaan wordt, kan nefast zijn zoals we zagen met de sluiting, en het ontslag van 100 wetenschappers (!!), van Cropdesign. Zoals ik eerder al zei naar aanleiding daarvan: We investeren in het onderzoek, maar alle baanbrekende technologieën vloeien naar het buitenland om dan uiteindelijk de concurrentie aan te gaan met onze gewassen op onze eigen markten. Dat is op zijn minst gezegd zeer destructief voor de toekomst van onze landbouw.”

foto 3 foto 1 foto 4 foto 2 foto 5