Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 08.10.2015

Oogsttijd voor de Vlaamse landbouwers

De oogsttijd voor landbouwers is weer aangebroken en dat betekent niet alleen hard werken voor de landbouwers, het is ook een periode van meer tractoren en modder op de weg. Het is belangrijk dat we in oogsttijden respect en geduld opbrengen voor de landbouwers hun werk. Maar uiteraard is het ook aan de landbouwers om rekening te houden met hoe ze het wegdek achterlaten wanneer ze van hun akkers rijden. Een verhaal van rechten en plichten.

Het vervoer van de oogst brengt onvermijdelijk meer tractoren op de openbare weg. Tractoren, die lagere snelheden halen, moeten op het begrip van andere weggebruikers kunnen rekenen. Het zijn tenslotte onze landbouwers die het voedsel op ons bord brengen. Vaak moeten ze er hard voor werken en dat des te meer in tijden van oogst.

Door de al wat guurdere weersomstandigheden in de herfstmaanden komt ook vaak modder mee van de akkers. Het is de plicht van landbouwers om de openbare weg proper te houden voor andere weggebruikers; de modder die met de tractoren van akkers komt, moet opgeruimd worden. Het reinigen van het wegdek is een wettelijke verplichting. De gemeente vraagt daar jaarlijks aandacht voor met de actie ‘Modder op de weg’.

Voor meer informatie over de actie kan je terecht op de website van de gemeente via volgende link: http://www.staden.be/nieuwsdetail/66/modder-op-de-weg