Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 17.06.2019

Officiële opening van het nieuwe stiltegebied ‘De Vijfwegenpoel’

Op zondag 16 juni werd het stiltegebied ‘De Vijfwegenpoel’ officieel geopend.

OpeningvijwegenpoelToen dit gebied in oktober 2017 werd aangekocht, was het  nog een kale vlakte met een pas herstelde poel.  Ondertussen werd heel wat werk verzet. Er werd afgestapt, getekend, gepland, gegraven, geplant en gezaaid.  Knotwilgen werden aangeplant, 2 poelen uitgegraven, door de nabijheid van ‘Houthulst bos’ is dit een ideaal  biotoop voor de kamsalamander. Dit levert een natuurpareltje in wording af.
Kikkers en salamanders hebben ondertussen de beide poelen weer ontdekt en de voorbije zomer kregen ze bezoek van hele families huis- en boerenzwaluwen die hier hun maaltijdje kwamen vangen.
Ook een bloemenweide werd ingezaaid, goed voor bijen, patrijs en akkervogels. Op die manier laten we natuur, jacht en landbouw samenwerken. Op de drempel van de zomer zal het natuurgebied volop kleur bekennen.