Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 11.03.2016

Nood aan een frisse kijk in het partijbestuur?

Zichzelf liberaal noemen en daar naar handelen getuigt van een oprecht wereldbeeld. Dat is ook altijd mijn overtuiging geweest. We zijn humanisten, optimisten, pragmatici en moeten altijd de partij van vrijheid en vooruitgang zijn die individuen kansen geeft.

Waar we op vandaag gekomen zijn met onze samenleving is het resultaat van decennialange revoluties, liberale revoluties. Vrijheden, rechten en het algemeen enkelvoudig stemrecht werden dankzij liberalen afgedwongen. Is de huidige samenleving perfect? Neen. Onze liberale democratie moet nog steeds beschermd worden tegen elke vorm van uitholling en als liberalen is het onze taak om daar tegen te strijden.

Wanneer vluchtelingen tot bij ons proberen te geraken moeten we niet over onze grenzen waken, maar des te meer over de bescherming van onze basisprincipes. Het is ons wereldbeeld dat vrijheid en gelijkheid predikt. De vraag is wat ons het dierbaarste is: onze landsgrenzen of het feit dat we op een humane manier gestalte geven aan onze ideologische overtuiging en iedereen, waar ook ter wereld, kansen willen geven. Het is niet aan liberalen om het te hebben over een ‘vluchtelingencrisis’. Neen het zijn wij die moeten onderstrepen dat het de vluchtelingen zijn die een crisis ondervinden. Zij verdienen onze steun en empathie.

Dat dit ook geldt voor alle andere aspecten van de samenleving spreekt voor zich; het individu en diens rechten en vrijheden moeten altijd centraal staan en moeten steeds het vertrekpunt zijn van het gevoerde beleid.

Als lid van het partijbestuur zou dat mijn grootste bekommernis zijn: op een verstaanbare, correcte en pragmatische manier vormgeven aan onze partij. Zo heb ik als burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger altijd aan politiek gedaan en zo zal ik ook altijd aan politiek blijven doen.

Liever een liberale partij van 15% die vasthoudt aan haar kernwaarden, dan een liberale partij van 25% zonder moreel kompas.

STEMMEN KAN VAN VRIJDAG 18 MAART (9u) TOT EN MET ZATERDAG 26 MAART (16u)
http://www.openvldkiest.be/stem-hier/
LEDEN ONTVANGEN EEN OPROEPINGSBRIEF VAN DE PARTIJ