Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 06.04.2022

Nieuwbouw voor Chiro Staden kan van start gaan

De jongens- en meisjeschiro van Staden, die nu nog op twee verschillende locaties zitten, krijgen een nieuw gezamenlijk gebouw in de Hospitaalstraat. De gemeente trekt 500.000 euro uit voor de werken.

(klik op het beeld om te vergroten)

Beide Chiro’s waren al langer vragende partij voor een nieuw heem. De Chiromeisjes bouwden in 2011 nog een nieuw leidingslokaal. De nood aan nieuwe lokalen bleef echter.

Na overleg met Vzw Jochimee, die instaat voor het beheer van beide lokalen, kwamen we als gemeentebestuur met een voorstel om beide Chiro’s samen te huisvesten op de site van de Chirojongens. Het gemeentebestuur keurde daarvoor een investeringsbudget van 500.000 euro voor de ruwbouw en afwerking goed.