Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 07.01.2015

Mogelijks extra Vlaamse steun voor varkenssector

De noodlijdende Vlaamse varkenssector was, door mijn vraag om uitleg gericht aan de minister van landbouw, weer een stevig gespreksonderwerp in de commissie landbouw deze voormiddag. Op de laatste Europese Raad werd weer beslist om niet over te gaan tot steun aan de Vlaamse varkenssector. Op mijn vraag of de minister extra middelen wou vrijmaken via Rendac, kwam wel een positief antwoord: ze wil het budget eindelijk optrekken.

Een Europese ‘njet’

Volgens minister Schauvliege is het draagvlak in Europa niet groot genoeg en is er zelf stevige tegenkanting van onze buurlanden (Nederland) om de varkenssector te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Vlaanderen staat met haar eis voor een financiële tussenkomst van Europa, op Denemarken en enkele andere kleinere lidstaten na, alleen. Volgens de Europese collega’s is er “wetenschappelijk bewijs” dat de varkenscrisis niet het gevolg is van de Russische boycot, maar dat die voortkomt uit een structureel overaanbod. De minister zal, op mijn verzoek, aandringen op meer bewijzen dat die stelling wetenschappelijk onderbouwd is. Als 3,3% van de Europese varkensvleesproductie bestemd is voor Rusland en die valt integraal weg, dan heb je volgens mij een directe impact op de prijs! Die cijfers zal de minister nu zwart op wit voorleggen aan de eurocommissaris van landbouw.

Positieve elementen

Toch was het niet enkel kommer en kwel in de commissie vandaag. Aangezien Europa onze Vlaamse varkensboeren in de steek laat, vroeg ik de minister of ze extra overheidstegemoetkomingen via Rendac wil voorzien en of ze overweegt of er een premie kan komen voor het lichter slachten van varkens. Op beide vragen kreeg ik een gematigd positief antwoord. Zo blijkt de minister zelf ook gewonnen te zijn voor een extra financiering (bovenop de reeds voorziene €8 miljoen) via Rendac, al gaf ze aan nog naar extra middelen te moeten zoeken binnen haar begroting. Wat de premie voor lichter slachten betreft zei ze dat de besprekingen daarover deze week nog worden verdergezet. Uiteindelijk moeten de Vlaamse varkenshouders zelf hier achterstaan vooraleer dergelijke maatregel op Europees niveau kan worden bepleit. Meer info kon ze daar jammer genoeg nog niet over kwijt.

Wordt vervolgd…