Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 19.07.2018

Minister Schauvliege moet in actie schieten voor de erkenning van de droogte als landbouwramp

De droogte houdt in Vlaanderen uitzonderlijk lang aan. Andermaal dreigt de landbouw hiervan het grootste slachtoffer te worden. “De droogte heeft nu al gezorgd voor een onherstelbare schade. De lagere oogsten zullen wellicht ook de consument in de portemonnee raken. Daarom vraag ik minister Schauvliege om niet de eerste regen af te wachten maar nu al in actie te schieten om te onderzoeken of deze abnormale droogte kan worden erkend als landbouwramp”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat de oogst van onze landbouwproducten een stuk lager zal uitvallen dan de voorgaande jaren. “Boeren die onherstelbare schade lijden moeten vergoed worden”, zegt Francesco Vanderjeugd. De landbouwspecialist van Open Vld vraagt daarom dat minister Schauvliege geen gras laat groeien over het opstarten van een onderzoek naar een mogelijke erkenning van de droogte als landbouwramp: “Ik besef dat de concrete omvang van de ramp pas definitief geïnventariseerd kan worden na het einde van de droogteperiode, maar vandaag tekenen de contouren van de rampzalige gevolgen van de droogte voor onze boeren zich al grotendeels af. Het heeft dan ook geen zin te wachten tot het opnieuw begint te regenen vooraleer de erkenningsprocedure op te starten. De minister kan ook nu al aan het KMI vragen om na te gaan of er in de huidige stand van zaken al sprake is van uitzonderlijke droogte die voldoet aan de voorgeschreven criteria voor een erkenning als ramp.”

Vanderjeugd roept de getroffen landbouwers op om zeer alert te zijn voor de schade die ze al geleden hebben en nog zullen leiden. “Hoe sneller de inventaris kan gemaakt worden, hoe sneller de dossiers bij een erkenning als ramp kunnen worden ingediend. Als burgemeester wil ik ook benadrukken dat de lokale besturen de boeren zo goed mogelijk moeten bijstaan bij het opmaken en aangeven van hun schade.

Investeren in wateropvang en rationeel waterbeheer
Tegelijk herhaalt Francesco Vanderjeugd de oproep aan het adres van minister Schauvliege, die hij al lanceerde tijdens zijn actuele vraag over de droogte die hij in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 4 juli jl.: “De klimaatsverandering laat zich de jongste jaren sterker voelen. We zullen met droogte maar ook andere calamiteiten structureel rekening moeten houden. Daarom roep ik de minister op om boeren te stimuleren om te investeren in wateropvangbekkens en andere initiatieven voor rationeel waterbeheer.”

Brede weersverzekering
Francesco Vanderjeugd herinnert de minister ook aan haar engagement om nog dit jaar te komen met een initiatief voor het opzetten van een brede weersverzekering. “Risicomanagement moet één van de speerpunten van het nieuwe landbouwbeleid vormen. Nu Europa via pijler 2 van het GLB middelen voorziet om tussen te komen in de premies voor het afsluiten van een noodweerverzekering, moet dit ten volle gepromoot worden. Bovendien vormt dergelijke verzekering een complement bovenop op een hervormd landbouw- en algemene rampenfonds. Zo houden we alles betaalbaar voor de gemeenschap en verzekeren we onze boeren van schadevergoedingen indien er zich rampen voordoen.”