Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 12.02.2015

Minister legt verantwoordelijkheid superheffing bij melkveehouders

(Persbericht Open Vld)

Er hangt de Belgische melkveehouders een superheffing van naar schatting 25 miljoen euro boven het hoofd wegens overschrijding van de melkquota. Reden genoeg voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) om de minister van landbouw te vragen naar haar intenties om de superheffing voor Vlaamse melkveehouders zoveel mogelijk te vermijden en hoe ze de melkveehouders zal sensibiliseren om hun melkproductie onder controle te houden in afwachting van de opheffing van de quota op 1 april 2015.

Sinds 1984 weet elke Europese melkveehouder dat hij of zij rekening moet houden met een melkquotum, met andere woorden met de maximale hoeveelheid melk die geproduceerd mag worden per landbouwbedrijf. Wie meer melk oplevert, betaalt daar een superheffing van €28,66 per 100 liter op. Maar op 1 april 2015 komt een einde aan die melkquota en is elke melkveehouder vrij om zijn of haar productiehoeveelheid te bepalen.

Gezien de gunstige vooruitzichten voor de export van melkproducten naar onder meer China, anticiperen veel melkveehouders nu reeds op de afschaffing van de melkquota, door de melkproductie rustig op te drijven. Vanderjeugd: “In tegenstelling tot wat sommigen hadden gehoopt, is de Europese Unie blijkbaar niet geneigd om een soepele houding aan te nemen in de finale overgang naar de afschaffing van de melkquota. Daardoor worden veel melkveehouders nu dus blootgesteld aan die Europese superheffing.”

Landbouwer verantwoordelijk

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vroeg Francesco Vanderjeugd aan de minister van landbouw om daar actief op in te zetten. Volgens Vanderjeugd moet de minister een rol trachten te spelen om die factuur zo laag mogelijk te houden: “Voor sommige melkveehouderijen zou de superheffing kunnen oplopen tot honderdduizend euro of meer. Onze melkveehouders hebben de afgelopen jaren geen topjaren beleefd. Het gevolg is dat heel wat bedrijven niet zo maar tienduizenden euro’s ter beschikking hebben om die superheffing te betalen; en ook banken staan niet te popelen om bij te springen.”

In haar antwoord legt de minister de verantwoordelijkheid voor het al dan niet overschrijden van de melkquota bij de melkveehouders zelf. “Een landbouwer kan perfect zelf beslissen om boven dat quotum te gaan en die heffing te betalen. Dat is wettelijk toegestaan,” aldus minister Schauvliege. Volgens Vanderjeugd is het wel een goed teken dat de overheid op maandelijkse basis aan elke melkveehouder individueel een stand van zaken overmaakt: “Op die manier weten ze of ze een superheffing moeten vrezen.”

Melkgeld afgehouden

Francesco Vanderjeugd vindt het ook een goede zaak dat er nu al melkgeld wordt afgehouden van de producten die nu al boven het quotum zitten. “Maar”, waarschuwt hij, “het verandert enkel de betalingswijze, niet de totaal op te hoesten som. Vandaar mijn vraag aan de minister om de melkveehouders met raad en daad bij te staan om overproductie tot 1 april zoveel mogelijk in te dijken.” Vanderjeugd kaartte ook aan dat een stijgende productie ook gepaard kan gaan met een extra uitstoot van stikstof, wat dan weer gevolgen kan hebben voor hun uitbatingsvergunningen in het kader van IHD & PAS.

Bekijk hier onder het debat vanaf 2:51:48