Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 29.04.2015

Minister kondigt strategische werkgroep insecten aan

Persbericht

Naar aanleiding van een vraag om uitleg van Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) tijdens de commissie Landbouw van woensdagvoormiddag, kondigde de minister van Landbouw aan dat ze op het punt staat een strategische werkgroep insecten op te richten. Francesco Vanderjeugd hoopt nu dat er gauw werk wordt gemaakt van het wegwerken van de knelpunten in de huidige regelgeving. Insecten kunnen immers bijdragen tot een kleinere afhankelijkheid van soja.

Uit een enquête die de Universiteit van Gent afnam bij 415 bezoekers van Agriflanders 2015, bleek dat de ondervraagden een overwegend positieve houding aannemen ten aanzien van insecten in diervoeder. De perceptie leeft vooral dat insecten duurzamer zijn en een hogere voedingswaarde hebben dan soja. “Bovendien dragen insecten bij tot een kleinere afhankelijkheid van buitenlandse eiwitbronnen, die we nu vooral uit soja moeten halen. Dat is belangrijk omdat Vlaanderen een Actieplan Alternatieve Eiwitten heeft goedgekeurd”, zegt Francesco Vanderjeugd.

“Helaas bestaan er momenteel nog wettelijke beperkingen op basis van twee Europese verordeningen,” aldus Vanderjeugd. Hij heeft het daarbij enerzijds over Verordening nr. 99/2001 waarin de teelt van insecten voor diervoedertoepassingen wordt beperkt tot aquacultuur en petfood en anderzijds over Verordening nr. 1069/2009 waarin de teelt van insecten op dierlijke reststromen, zoals mest, wordt verhinderd.

Francesco Vanderjeugd is dan ook verheugd dat de minister de oprichting van een Strategische Werkgroep Insecten heeft aangekondigd, waarin beleidsinstanties, de veevoederproducenten en de verwerkende sector een plaats zullen krijgen. Vanderjeugd vroeg de minister met aandrang om zeker ook de Vives Hogeschool, die reeds verregaand onderzoek doet naar het gebruik van insecten, te betrekken in de werkgroep. De belangrijkste opgave op korte termijn zal er in bestaan om bestaande knelpunten uit het huidige wetgevend kader te analyseren.

 

“De werkgroep is een stap in de goede richting om op  een meer structurele manier vorm te geven aan het beleid en  de opvolging ervan,” aldus Vanderjeugd. “Overigens dringt zich ook een actualisering van de bestaande Europese voorschriften op. Hopelijk neemt de minister ook op dat niveau het voortouw.”