Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 28.11.2017

Minister beantwoordt schriftelijke vragen

Uit recente antwoorden op schriftelijke vragen die ik aan minister voor landbouw Joke Schauvliege voorlegde, blijkt dat de minister zich schaart achter de oproep van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) om de criteria voor erkenning van een landbouwramp aan te passen. Ook blijkt dat het aandeel biolandbouw in Vlaanderen in de lift zit.

Eén van de middelen die Vlaamse Volksvertegenwoordigers kunnen gebruiken om het beleid van de Vlaamse Regering op te volgen en te controleren, zijn schriftelijke vragen. Op jaarbasis krijgt minister Schauvliege er zo vele tientallen van mij. Recent ontving ik enkele antwoorden die ik graag met u deel.

Uitzonderlijke droogte

Dit voorjaar werd gekenmerkt door een uitzonderlijke droogte in ons land. Vooral in West-Vlaanderen waren de gevolgen groot door een captatieverbod van water uit sommige openbare waterlopen. Intussen heeft het KMI gecommuniceerd dat er voor 150 Vlaamse gemeenten een erkenning volgt.

De lijst van gemeenten die in aanmerking komen voor een schadevergoeding uit het landbouwrampenfonds, kan geconsulteerd worden op de website van het Departement Landbouw en Visserij (klik hier). Gemeenten die niet op die lijst staan kunnen bij de minister een verzoek indienen voor alsnog erkend te worden door het landbouwrampenfonds.

Intussen onderzoekt de nieuw aangestelde watercoördinator van de Vlaamse Overheid de voorstellen, suggesties en knelpunten die geformuleerd werden tijdens een overleg met de sector (begin juli).

Biolandbouw in de lift

Uit cijfers blijkt eveneens dat het aandeel biolandbouw in België gestaag toeneemt en zo de Europese trend volgt naar meer biolandbouw. Ons land is op dit moment de vierde sterkste groeier en heeft dat vooral te danken aan Wallonië, waar biolandbouw nog net iets meer in de lift zit dan in Vlaanderen. Uitgewerkte samenwerkingsprojecten tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk, moeten de biolandbouw in Vlaanderen nog meer stimuleren. Op dit moment zit zo’n 2300 hectare Vlaams landbouwareaal in de omschakelingsfase naar biolandbouw.

Landbouwers laten zich bij het maken van die keuze tot omschakeling vooral leiden door de potentiële economische meerwaarde van biolandbouw. Opvallend: vooral in de noodlijdende sector melkveehouderij kan een groei vastgesteld worden. Eind 2017 zou een verdubbeling van de huidige biologische melkproductie van 7,2 miljoen liter naar 13 miljoen liter genoteerd kunnen worden.