Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 09.03.2021

Maak van de avondklok een ‘tijdelijke aanbeveling’

Als liberaal ben ik principieel gekant tegen het beperken van onze vrijheden door de ingevoerde verplichte avondklok. Zeker wanneer dergelijke bestuurlijke maatregel reeds zolang van kracht is. Ik betwijfel of deze maatregel nog steeds, epidemiologisch gezien, proportioneel is. 

Aan de andere zijde begrijp ik, als burgemeester en eindverantwoordelijke voor de veiligheid en de openbare orde, dat een maatregel, zoals de avondklok, enigszins de handhaving door onze ordediensten gemakkelijker maakt.

Toch ben ik ervan overtuigd dat een dictaat opleggen aan volwassen mensen niet altijd de beste manier is om zaken af te dwingen.

Liberalen moeten vertrekken vanuit het principe ‘vrijheid geven, verantwoordelijk nemen’. Door het principe van een avondklok goed te duiden, draagvlak te creëren en deze als aanbeveling mee te geven aan de burgers van dit land geef je als overheid een richting aan én geef je het signaal dat je uitgaat van het vertrouwen dat je stelt in elk en ieder individu.  

Ook op mentaal vlak verlicht je bij veel mensen het gevoel van beperkt te worden in hun eigen vrijheid. 

Door burgers te betrekken en in te spelen op hun eigen burgerzin zal je het draagvlak voor dergelijke maatregelen verhogen en een grotere winst én vertrouwen boeken op langere termijn in deze crisis.