Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 11.01.2021

Licht aan het einde van de tunnel

2021 brengt hoop. Hoop op beterschap én dat via een vaccin. Door ons gezamenlijk te laten vaccineren zorgen we ervoor dat we in de nabije toekomst opnieuw kunnen genieten van onze vrijheid. Een gegeven dat we z’n allen alleen maar kunnen toejuichen.

Het afgelopen weekend uitte ik echter mijn bezorgdheid over de locaties en het aantal vaccinatiecentra. Als burgemeester van een landelijke gemeente betreur ik uiteraard dat er niet in elke gemeente een centrum zal komen. Het gaat om een vrijwillige vaccinatie. We moeten er dan ook voor zorgen dat we zoveel als mogelijk drempels wegwerken, om zo breed als mogelijk onze bevolking te bereiken om zich te laten vaccineren.

Idealiter kunnen alle inwoners in hun directe omgeving terecht voor een inenting. Dit is helaas, omwille van begrijpelijke logistieke én medische redenen, niet mogelijk. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een warme oproep te doen aan de Vlaamse overheid: voor heel wat van onze meest kwetsbare inwoners zoals ouderen, minder mobiele personen, personen in een financieel moeilijke situatie,… werpt het niet nabij zijn van een vaccinatiecentrum een drempel op. Help ons dan ook in het faciliteren van professioneel vervoer (taxibedrijven, ziekenvervoer,…) voor deze mensen, eventueel via een soort taxicheque.

Ik ben ervan overtuigd dat we als lokale overheid hierbij nauw kunnen samenwerken om deze enorme opdracht tot een goed einde te brengen. Als lokaal bestuur wil ik dan ook alle (logistieke) ondersteuning bieden die hierbij nodig kan zijn. Er wordt een gigantische capaciteit opgebouwd in de 120 voorziene vaccinatiecentra, het zou dan ook jammer zijn dat deze niet ten volle zou benut worden