Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 17.12.2014

Landbouwbegroting Vlaams regering

Tijdens de begrotingsdebatten in het Vlaams parlement werd vandaag stevig gedebatteerd over onder meer de begroting van landbouw. Aan het parlement heb ik met talloze voorbeelden (IHD, PAS, MAP 5, Ruslandboycot…) duidelijk gemaakt dat de land- en tuinbouwsector het moeilijk heeft. Jammer genoeg geldt hetzelfde ook voor de begroting. Volgens mij zitten er in de beleidsnota en begroting een aantal goede elementen die tegemoet komen aan de noden van de sector. Wel legde ik specifiek de aandacht op de dringende noodzakelijkheid van een verzekering tegen extreme weersomstandigheden (het GLB voorziet de nodige mogelijkheden hiertoe) en duidelijkheid over het flankerend beleid van de Vlaamse regering voor landbouwbedrijven die een code rood of oranje kregen op hun PAS-brief.

In de plenaire debatten over de landbouwbegroting sprak ik me positief uit over de minister haar beleidsnota en begroting, maar ik vond het minstens even belangrijk om voor verschillende beleidsaspecten de vinger op de wonde te leggen. Het VLIF-budget zou in 2015 niet enkel een paar miljoenen kleiner zijn, maar zou ook verbreed worden naar milieugerichte investeringen ten gevolge van IHD en PAS. Ik ben daar niet tegen, maar de economische dimensie van het VLIF mag niet ondergesneeuwd geraken.

Vlaamse visquota

In mijn tussenkomst benadrukte ik vooral ook dat de minister er over moet waken dat het nieuwe visquota-ontwerp niet de ondergang van de Vlaamse vissers mag inluiden. De voorziene begrotingsmiddelen moeten optimaal ingezet worden voor het opvangen van de gevolgen van de bijvangsten en de aanlandingsplicht, in het bijzonder voor selectieve vangtechnieken. Uit de minister haar antwoord bleek dat – toen de debatten in de plenaire vergadering gisterenavond nog bezig waren – er een Europees akkoord kwam over diezelfde visquota. Op het eerste zicht zijn de onderhandelingen veel positiever uitgedraaid dan gedacht en zullen de nieuwe visquota (-28% voor tong) een kleinere impact hebben op de Vlaamse vissers dan gevreesd.

Loonwerkers

Ook voor de loonwerkers brak ik een lans. Loonwerkers worden veel te vaak vergeten in de debatten over landbouw. Het zijn zij die elke crisis in de sector als eersten voelen; zij doen evenzeer zware investeringen en ze komen momenteel niet in aanmerking voor VLIF-steun. Ik heb de minister dan ook gevraagd om hun situatie duidelijk in kaart te brengen.