Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 05.03.2018

Jennie Vanlerberghe voorgedragen voor titel ‘ereburger’

In de gemeenteraad van 22 februari jl. werd barones Jennie Vanlerberghe door het gemeentebestuur voorgedragen als toekomstig ereburger van de gemeente Staden. Jennie Vanlerberghe, geboren en getogen in Oostnieuwkerke, is één van de meest gekende vrouwenactivisten van ons land die tal van humanitaire missies uitvoerde onder de vlag ‘Mothers For Peace’. Haar nominatie tot ereburger werd door de voltallige Stadense gemeenteraad ondersteund en goedgekeurd.

Tot op heden telt de gemeente Staden vijf ereburgers: André Dejonghe (stichter Pinguin), Eli Ostyn (stichter Obumex), Willy Spillebeen (schrijver en auteur), Johan Debaene (voormalig gemeentesecretaris) en Johan Depoorter (journalist voor BRT en VRT). Allen betekenden ze heel veel voor de gemeente Staden en/of hielpen ze – elk op hun manier – Staden mee op de kaart zetten.

Barones Vanlerberghe

Eveneens internationaal gerenommeerd en tevens geboren en getogen in onze gemeente, is barones Jennie Vanlerberghe. Haar titel van barones kreeg ze van het Koninklijk Paleis voor haar decennialange inzet voor meisjes en vrouwen wereldwijd. Zo streed ze namens ‘Mothers For Peace’ onder andere in Somalië en in de Balkan (jaren ’90), alsook in Afghanistan na de eeuwwisseling, voor meer vrouwenrechten en een betere toekomst voor meisjes en vrouwen.

Over vrouwenrechten

Dat meisjes en vrouwen dezelfde rechten moeten kunnen genieten is iets wat we hier in Vlaanderen als evident beschouwen. Elders in de wereld is dat één van de grootste horden die genomen moet worden om als samenleving te kunnen groeien. Mothers For Peace speelt een fantastisch mooie rol in het genereren van toekomstperspectieven voor hen. De stempel die Jennie Vanlerberghe op die organisatie kon drukken, is bijzonder groot, wat van haar een zeer gerespecteerd vrouwenrechtenactiviste maakt.

Het optimisme dat ze uitstraalt is bewonderenswaardig en inspirerend. Om die reden werd ze door het gemeentebestuur voorgedragen aan de Stadense gemeenteraad voor de titel van erebruger. Bij stemming van 22 februari stemde de voltallige gemeenteraad daarmee in en later dit jaar (3 juni 2018) zal ze die titel – net als haar voorgangers – officieel toebedeeld krijgen. Dat zou van haar de eerste vrouwelijke ereburger van Staden maken, een welverdiende titel.

Meer info: www.mothersforpeace.be

jennievanlerberghe

(Foto: RESOC West-Vl.)
(Foto heading: www.madeinwest-vlaanderen.be)