Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 12.10.2016

Internationale OESO-conferentie in Parijs

Vandaag vond in Parijs een internationale conferentie plaats van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waarop parlementaire delegaties uit de 35 lidstaten werden uitgenodigd. Namens het Vlaams Parlement werden Yasmine Kherbache (sp.a) en ikzelf afgevaardigd. Tijdens de conferentie van vandaag werden belangrijke thema’s zoals digitalisering, migratie, genderpolitiek en democratie besproken.

De voorloper van de OESO, opgericht in 1947, was een Europese organisatie die diende om te helpen bij de implementatie van het Marshallplan voor de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1961 traden ook enkele niet-Europese lidstaten (Canada, Australië, Mexico,…) toe tot wat sindsdien de OESO heette. Op vandaag is de OESO een organisatie waar sociaal en economisch beleid besproken, bestudeerd en gecoördineerd wordt.

Global Parliamentary Network

foto-2De OESO komt in verschillende samenstellingen samen; soms zijn het ministers van de lidstaten die over een bepaald thema samenzitten, andere keren zijn het parlementsleden uit de verschillende nationale parlementen die over bredere thema’s debatteren. Vandaag was ik aanwezig tijdens zo’n ‘Meeting of the OECD Global Parliamentary Network’. Beslissingen worden er niet genomen, maar het biedt wel de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met andere parlementsleden of met de experten van de OESO.

Actuele thema’s

foto-3Vandaag stonden enkele maatschappelijke uitdagingen op de agenda. Openen deden we deze morgen met een gedachtewisseling over het effect van digitalisering op de werkomgeving. De centrale vraag daarbij was hoe we er mee zullen omgaan dat er in de toekomst bepaalde jobs zullen verdwijnen, terwijl andere jobs een nieuwe invulling krijgen. Ook Responsible Business Conduct (= verantwoord ondernemen) stond deze voormiddag op de agenda. Tijdens dit debat kaartte ik – net als in het Vlaams Parlement al deed –de schande van het bestaan van sweatshops aan. Ook hier heeft de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid in te dragen.

Na de middag werd er aangeknoopt met gesprekken over migratie en integratie. Het belang van educatie om tot integratie te komen, werd daarbij meermaals onderstreept door de verschillende mensen rond de tafel. Ook verschillende pistes voor het versterken van de democratie en het herwinnen van het vertrouwen van burgers werden uitvoerig besproken. Afsluiten werd gedaan met een topic dat zelfs in de OESO-landen jammer genoeg nog veel aandacht nodig heeft: gendergelijkheid.

Best practices

Het verwondert uiteraard niet dat alle topics die behandeld werden, in de meeste OESO-lidstaten nog de nodige aandacht verdienen. Zo ook in Vlaanderen. Heel wat van de ideeën die er ter sprake kwamen zal ik zeker meenemen in mijn parlementair werk en mijn politiek engagementen in de toekomst. Als er één conclusie is die ik durf trekken na vandaag, dan is het dat er enkel vooruitgang kan worden geboekt, als democratieën openstaan voor best practices van andere landen.

Tot slot wil ik nog een woord van dank richten tot de Belgische ambassadeur bij de OESO, Dhr. Jean-Joël Schittecatte, en de afgevaardigde voor de Vlaamse Gemeenschap, Filip D’Have, voor het hartelijke ontvangst en de zeer interessante gesprekken gisterenavond.

 foto-5  foto-1

image