Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 19.12.2014

Insectenkweek in de lift

Op dinsdag 9 december nam ik deel aan een studienamiddag over de toekomst van insecten in de land- en tuinbouwsector. Die studienamiddag ging door bij Inagro, dat onderzoek doet naar innovaties in de land- en tuinbouwsector, en werd mee georganiseerd door de Vives Hogeschool. Op vandaag zijn voor de Belgische markt reeds een 10-tal insectensoorten goedgekeurd voor menselijke consumptie. Toch zijn er nog heel wat obstakels voor de productie er van; en daar ging die studienamiddag over.

Er zit heel wat toekomst in de kweek van insecten. Zo zouden ze niet alleen goed zijn voor menselijke consumptie, maar ook een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in mestverwerking. Mest is een natuurlijke voedingsbron voor insecten die in de natuur leven, maar door wettelijke restricties (insecten worden nog steeds gezien als landbouwdieren) mogen ze tijdens de kweek niet gevoederd worden met mest. Eenmaal gekweekt zouden ze niet enkel voor menselijke consumptie, maar ook als dierenvoeding gebruikt kunnen worden. Maar ook daar zijn nog wettelijke restricties.

Ondanks het feit dat België een voortrekkersrol heeft in de consumptie van insecten en in het onderzoek naar het gebruik van insecten in de voedingsketen, zijn er nog heel wat belangrijke stappen die gezet moeten worden om van insectenkweek een groot, succesvol en winstgevend verhaal van te maken.

 

In het artikel dat op VILT verscheen, is meer informatie terug te vinden:
http://www.vilt.be/inagro-en-vives-bouwen-aan-productieketen-voor-insecten