Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 13.06.2017

Inleefdag bij zorgboerderij ’t Oude Rozenhof

West-Vlaanderen kent van alle Vlaamse provincies het meeste zorgovereenkomsten tussen zorginstellingen en land- of tuinbouwbedrijven. Eind 2015 waren dat er 333. Het aantal actieve zorgboerderijen neemt ook jaar na jaar toe. Om deze trend te ondersteunen ging ik vandaag op inleefdag bij Mia Gyselinck en Antoon Roose van ’t Oude Rozenhof in Aartrijke (Zedelgem) waar dagelijks samengewerkt wordt met bewoners van Tordaele. Hun leuze: “Bloei open”. Een hartverwarmend initiatief!

In een schriftelijke vraag die ik richtte aan minister van landbouw Schauvliege, vroeg ik een stand van zaken op van de zorgboerderijen in Vlaanderen. Zorgboerderijen bieden de kans aan mensen uit specifieke doelgroepen om zich uit te leven op de boerderij, er mee te helpen met de dagelijkse werking. Uit de cijfers blijkt dat het aantal actieve zorgboerderijen jaarlijks toeneemt; West-Vlaanderen telt het meeste zorgovereenkomsten van Vlaanderen. In 2016 werd voor 1,9 miljoen euro aan subsidies uitbetaald om deze lovende en hartverwarmende zorgverlening te ondersteunen.

Zorgboerderij ’t Oude Rozenhof

Vandaag was ik te gast bij Mia Gyselinck en Antoon Roose van ’t Oude Rozenhof. Mia en Antoon baten een rundveebedrijf uit in Aartrijke (Zedelgem). Het familiebedrijf gaat al verschillende eeuwen terug en is ook op heden nog een echt familiebedrijf. Zowel de twee zonen (Wouter en Ward) als de drie dochters (Bieke, Liesbeth en Isabelle) worden betrokken in de dagelijkse werking. Op permanente basis wonen ook Jordy en Emily, twee zorgbehoevende jongeren, bij hen in.

Het is de ambitie van het gezin om op middellange termijn een zelfbedruipende vzw uit te bouwen met verschillende woonentiteiten die plaats biedt aan 24 bewoners. Mia, die het grootste deel van haar leven in de zorgsector actief was en ook directielid was van de voorziening Kerckstede in Oostnieuwkerke, werkte een volledige filosofie uit: “Het landbouwconcept op maat is nog sterker dan een zorgconcept op maat aangezien de bewoners mee deel uitmaken van een familiale situatie, een concreet doel in het dagelijks leven ontwikkelen en alles intensief mee beleven. Dat is pure inclusie.”

Samenwerking met Tordale

Mia en Antoon ontvangen wekelijks enkele bewoners (15 in totaal) van Tordale. Vandaag waren Philip, Christiaan, Erik en Pascal de helpende handen en ik hielp hen graag bij hun dagtaak: de konijnen en schapen voederen, eieren rapen, bessen plukken, maar ook de slagerij proper maken en bestellingen voorbereiden voor ‘Boeren en buren’, het korte ketenverhaal waar ’t Oude Rozenhof deel van uitmaakt.

Boeren en buren

‘Boeren en buren’ is een systeem waarin een 10-tal land- en tuinbouwers uit Zedelgem en omstreken hun producten (vlees, vis, kaas, groenten,…) gezamenlijk aanbieden. Klanten kunnen volledig vrijblijvend online een bestelling plaatsen en die dan ophalen op dinsdagavond. ’t Oude Rozenhof heeft haar eigen hoeveslagerij en verkoopt al haar producten via de korte keten: ofwel via de hoevewinkel, ofwel via ‘Boeren en buren’. Alle producten werden zo vanmiddag met liefde en met behulp van Erik, Pascal, Philip en Christiaan voorbereid om vanavond te kunnen leveren aan de consumenten.

Nog enkele hordes te nemen

Toch zijn er nog heel wat uitdagingen volgens Mia en Antoon: “Heel wat land- en tuinbouwers weten de weg niet naar dit systeem en eigenlijk is het departement Landbouw en Visserij nog niet helemaal mee in dit verhaal. Daar liggen nog heel wat groeikansen. Er zouden veel meer zorgbehoevenden in gelijkaardige initiatieven terecht komen moest er nog actiever op ingezet worden door het Vlaamse beleid.”

Als commissaris voor landbouw zal ik de sector blijven onder de aandacht brengen en zo mee aan de kar trekken van de verdere ontwikkeling van het concept zorgboerderijen. Dat concept zit duidelijk in de lift en biedt zowel voor land- en tuinbouwers als voor zorggasten veel mooie kansen. Alleen al de positieve prikkels die ze hier op één namiddag ervaren maakt dat ze er elke week vol verlangen naar uitkijken.

Meer info:

https://ouderozenhof.be/

https://boerenenburen.be/

IMG_2291 IMG_2287 IMG_2297 IMG_2299 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2319 IMG_2326 IMG_2337 IMG_2338 IMG_2344 IMG_2350 IMG_2351 IMG_2352 IMG_2358 IMG_2359 IMG_2362 IMG_2364 IMG_2367 IMG_2369 IMG_2373 IMG_2375 IMG_2377 IMG_2378 FullSizeRender