Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 04.06.2015

Hoorzitting met vzw Boeren op een Kruispunt

Vaak als het over de landbouw gaat, wordt er gepraat over hoe zwaar landbouwers het hebben en over de talloze uitdagingen die op hen afkomen. De vzw Boeren op een Kruispunt is een organisatie die landbouwers op verschillende manieren begeleidt; de organisatie helpt bij bedrijfsproblemen, gezinsproblemen en persoonlijke problemen. Tijdens de hoorzitting van gisteren in de commissie landbouw kwam Riccy Focke, directeur van Boeren op een Kruipunt, toelichting geven bij de werking en het jaarverslag.

De vzw Boeren op een Kruispunt is er om landbouwers te helpen die bedrijfs-, gezins- of persoonlijke problemen ondervinden en die het gevoel hebben dat ze moeilijk terecht kunnen bij iemand anders. Boeren op een Kruispunt heeft de ervaring, kent de specifieke achtergrond van landbouwers en kent ook de dossiers en de uitdagingen die op landbouwers afkomen. De 6 vaste medewerkers, 7 freelance coaches/psychologen en de 30 vrijwilligers zijn dus perfect geplaatst om hen bij te staan met goede raad.

Vertrouwelijke gesprekspartner

Elke landbouwer kan dus in alle discretie een gesprek hebben met de begeleiders van Boeren op een Kruispunt. Het is algemeen geweten dat boeren fiere mensen zijn die hun problemen zoveel mogelijk binnenskamers trachten op te lossen. Dat ze uiteindelijk toch de hulp van Boeren op een Kruispunt inroepen, impliceert dat de vzw er in geslaagd is om boeren niet alleen een symbolische drempel te laten overwinnen, maar ook vertrouwen uit te stralen als gesprekspartner. Dat reeds 5% van de Vlaamse land- en tuinbouwers er reeds beroep op deed, onderstreept de meerwaarde van de organisatie.

Tot slot wil ik nog even mijn appreciatie uiten over het werk dat vzw Boeren op een Kruispunt doen, en hen proficiat wensen met hun positieve rol in het land- en tuinbouwverhaal. Het is dan ook terecht dat de Vlaamse Regering besloot om niet te besparen op de middelen van Boeren op een Kruispunt.

Contact

Land- en tuinbouwers die ook te rade willen gaan bij Boeren op een Kruispunt, kunnen 7 dagen op 7 terecht op het gratis nummer 0800/99.138. Het is ook mogelijk om een discreet gesprek aan te vragen via een aanmeldingsformulier.

naamloos