Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 26.07.2014

Het Vlaamse regeerakkoord: een blauwdruk voor morgen

Deze namiddag, nog geen week na de aankondiging dat Open Vld in de Vlaamse regering zou toetreden, hebben ikzelf en de leden van de meerderheid het Vlaams regeerakkoord goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Zowel als liberaal, als burgemeester, als jongere en als Vlaming ben ik zeer enthousiast over de inhoud van dit regeerakkoord omdat het kansen zal creëren voor elk van ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor de kinderen van onze kleinkinderen,…

Ik keurde het regeerakkoord van de regering Bourgeois I niet alleen goed omdat mijn partij mee aan de onderhandelingstafel zat en nu ook deel uitmaakt van die coalitie, maar ook omdat ik er rotsvast van overtuigd ben dat dit is wat we nodig hebben om onze toekomst en die van toekomstige generaties te blijven garanderen.

Uit dit Vlaamse regeerakkoord blijkt volgens mij vooral veel politieke moed en een correcte blik op de realiteit. Het heeft geen zin om moeilijke beslissingen te blijven doorschuiven, regering na regering, generatie na generatie. Deze coalitie durft te zeggen waar het op staat, daar naar te handelen en ook effectief knopen door te hakken.

Dat sommige van die beslissingen hard zullen zijn is correct, het heeft dan ook geen zin dat te ontkennen. Maar om die reden die beslissingen uitstellen is onverantwoord. Margaret Thatcher zei ooit: “If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing. En ze heeft daar 100% gelijk in. Politiek gaat niet over populaire beslissingen nemen, gaat niet over onmiddellijk applaus verwachten, maar over verantwoorde beslissingen nemen. En verantwoorde beslissingen, dat zijn beslissingen die toekomstige generaties op de eerste plaats zetten en dat is waar deze regeringsverklaring duidelijk voor is opgesteld.

Het belangrijkste daarbij is dat de meerderheid van de Vlaamse kiezers daar ook expliciet om gevraagd heeft door niet de linkse partijen te volgen in een economieversmachtend discours. Die meerderheid van Vlamingen beseft heel goed dat de voorbije generaties het gemakkelijk hadden. Wie in de problemen kwam kon steeds rekenen op de overheid, het sociaal vangnet waar zo vaak naar verwezen wordt. Dat vangnet zal er altijd blijven, en terecht, maar deze regering zal eindelijk het hoofd bieden aan de sociale hangmat waar sommigen zich ook al eens in nestelen. Let wel, mijn partij en ikzelf zullen er steeds over waken dat Vlaanderen een warme samenleving blijft, waar iedereen kansen in krijgt, op steun kan rekenen en niet in de kou gelaten wordt. Dat deze regering wil inzetten op persoonlijke verantwoordelijkheid botst daar niet mee. In tegendeel.

Om het Vlaamse regeerakkoord extra kansen op succes te geven hoop ik dan ook van harte dat we met deze partijen ook een federale regering op de been kunnen krijgen. Dat zou het succes van Gwendolyn compleet maken: Open Vld één en ondeelbaar in álle mogelijke regeringen. Dat succes van Gwendolyn wens ik nog even te onderstrepen. In tegenstelling tot wat Groen en sp.a zo voorbarig stelden was Open Vld niet enkel nodig om haar handtekening te zetten en trad onze partij niet toe tot Bourgeois I om postjes te pakken, maar drukten we weldegelijk onze stempel op dit regeerakkoord. Het staat dan ook bol van de liberale voorstellen zoals de afbouw van de miserietaks, meer bewegingsruimte voor lokale besturen en verschillende positieve elementen voor land- en tuinbouw.

Tot slot wil ik ook via deze weg de Vlaamse Open Vld-ministers Annemie Turtelboom en Sven Gatz bijzonder veel succes wensen. Ook naar de samenwerking met fractieleider Bart Tommelein, mijn mentor, kijk ik echt uit.

 

(Foto HLN)