Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 18.01.2016

Het leven zoals het is: de vuilnisman

Het wordt maar al te vaak afgedaan als een “straatberoep”, vuilnisman zijn. Wel, vandaag mocht ik tijdens een inleefdag aan de lijve ondervinden hoe het is om vuilnisman te zijn en ’s morgens al om 4u30 je eerste vuilniszak op te pikken en in de vuilkar te kieperen. Een 1000-tal vuilniszakken later kan ik iedereen verzekeren: het is een zware job en die mannen (en vrouwen) verdienen ons grootste respect.

Ik reken Bart Dael al jaren tot mijn dichtste vriendenkring. Bart is al drie jaar vuilnisman en was, door toedoen van onvoorzichtige burgers, al twee maal voor lange duur arbeidsongeschikt. Eenmaal werd hij omver gereden door een agressieve chauffeur die geen geduld kon opbrengen en de vuilniswagen langs rechts op het fietspad inhaalde. Een andere keer pikte Bart een vuilniszak op en prikte een gebruikte naald dwars door zijn hand.

Inleefdag1

Met een inleefdag wou ik graag de boodschap kracht bijzetten dat we allen respectvoller dienen om te gaan met het vuilnis dat we op straat zetten. Vuilnismannen zetten altijd heel vroeg aan om zo weinig mogelijk impact te hebben op het verkeer. Dus, reeds om 4u30 deze ochtend pikte ik mijn eerste vuilniszak op; pas rond 13u hadden we (Benji Beauprez en Franky Buyse) alle vuilniszakken uit Staden (de deelgemeente) in de vuilkar gezwierd.

Slechts €1,3 per week

We staan daar met zijn allen niet genoeg bij stil, maar uiteindelijk betalen we slechts €1,3 per vuilniszak om ons vuilnis wekelijks op straat te kunnen zetten. Dat is een ongelooflijke luxe. Toch zijn er nog velen die het niet nodig vinden om te sorteren en om vuilniszakken respectloos te vullen met afval dat er niet in thuis hoort. Frituurvetten, glas, naalden en andere scherpe voorwerpen maken het voor de vuilnisman bijzonder gevaarlijk om zijn job te doen.

R-E-S-P-E-C-T

Jammer genoeg worden nog al te vaak gevaarlijke voorwerpen in de vuilniszak gegooid. Daar komt nog eens bij dat vuilniszakken vaak ook meer wegen dan het maximaal toegelaten gewicht (15kg). Hoewel de gemiddelde vuilniszak veel minder weegt (9kg), slagen mensen er toch nog in om het maximale gewicht te overschrijden. Een teleurstellende vaststelling: vandaag kleefden we op vijf vuilniszakken een sticker van overgewicht; één woog zelf 28,5kg! Het gaat niet om die ene vuilniszak die wat te veel weegt, maar als de vuilnisman er 1000 per dag met overgewicht moeten verwerken, is dat onverantwoord.

Een duidelijke oproep

Met mijn inleefdag wou ik dan ook de oproep van alle vuilnismannen kracht bijzetten: respecteer de vuilnismannen door altijd deze drie zaken in het achterhoofd te houden:

  • Stop geen gevaarlijke elementen in een vuilniszak.
  • Houd rekening met het maximale gewicht van een vuilniszak (15kg).
  • Rijd altijd defensief in de nabijheid van een vuilniswagen.

De vuilnismannen en -vrouwen zullen jou alleszins dankbaar zijn.

Tot slot wil ik nog mijn diepste waardering voor de mannen en vrouwen meegeven die dit beroep dag in dag uit, ongeacht de weersomstandigheden, doen. De job is alleszins veelzijdiger, boeiender en zeker ook veel uitdagender dan over het algemeen wordt aangenomen.

 

6 7 8 9 10

Francesco tussen de mannen van de vuilkar

– Photos by Joke Couvreur –