Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 20.06.2015

Duaal onderwijs in Duitstalige Gemeenschap

Een delegatie van Open Vld, waaronder de Vlaams volksvertegenwoordigers Ann Brusseel en Francesco Vanderjeugd, bezochten samen met de leertijdcoördinator van SYNTRA Midden-Vlaanderen op vrijdag 19 juni een bezoek aan het ‘Zentrum für Aus- und Weiterbildung’ in Eupen. De bedoeling van het bezoek was achterhalen waarom het duaal leersysteem in het Duitstalig landsgedeelte zo’n spectaculaire opmars heeft gekend in de voorbije tien jaar.

Het duaal onderwijs, waarbij leren en werken gecombineerd wordt, vindt in Vlaanderen voorlopig niet dezelfde weerklank als in de Duitstalige gemeenschap. Per inwoner zijn er in het Duitstalig landsgedeelte 10 maal zoveel leerjongeren als in Vlaanderen of Wallonië. De verklaring: de Duitstalige gemeenschapsoverheid gelooft in de aanpak van de leertijdcentra.

Snel werk

Ook in Vlaanderen is het praktijkgericht werkplekleren een opportuniteit voor jongeren, vanaf 15 jaar, die snel werk willen maken van hun toekomst. Jongeren die arbeidsrijp zijn kunnen via de leertijd een stiel aanleren op de werkvloer én tegelijkertijd een diploma secundair onderwijs behalen. Dat de leertijd de ideale springplank is naar een job blijkt ook uit de cijfers: 85% van de leerjongeren heeft meteen een job na de opleiding. In Duitstalig België blijkt zelf 95% van de leertijdjongeren een job te vinden binnen de 6 weken na het afronden van de opleiding.

Nieuw opleidingsstelsel

Momenteel bestaan er in Vlaanderen veel verschillende vormen van leren en werken die niet altijd even transparant zijn voor ouders, scholen en bedrijven. De Vlaamse regering wil daarom werk maken van een nieuw stelsel dat het huidige kluwen van leren en werken moet vervangen.

“Het bezoek aan het succesvolle vormingsinstituut ZAWM in Eupen zal hopelijk inspirerend werken voor de implementatie van het duaal leren in ons secundair onderwijs.”, zegt David De Clercq leertijdcoördinator van SYNTRA Midden-Vlaanderen. “Ik vind het alvast positief dat de politieke wil er is om te streven naar eenduidig statuut. Een eerste stap in de goeie richting zou alvast zijn om de leertijd de erkenning te geven die het verdient. Onze Duitstalige collega’s hebben alvast bewezen dat het systeem werkt.”

  foto 1 foto 3 foto