Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 25.04.2017

Gewijzigd verkeersreglement centrum WRB!

Nu het einde van de wegenwerken in het centrum van Westrozebeke in zicht zijn, kiest het gemeentebestuur er voor om te communiceren over de gewijzigde verkeerssituatie en het nieuwe verkeersreglement in Westrozebeke. Sommige straten worden éénrichtingsverkeer, terwijl ook een tonnagebeperking voor doorgaand verkeer wordt ingevoerd. De wijzigingen zullen vanaf 3 juli van kracht zijn.

Sinds augustus 2014 zijn er in het centrum van Westrozebeke in zes verschillende fases rioleringswerken, wegenwerken en andere openbare werken aan de gang. Het einde van die werken is stilaan in zicht; ten laatste eind mei/begin juni van dit jaar zouden alle werken moeten afgerond zijn.

Tussen augustus 2014 en nu werden de riolering onder handen genomen, nutsleidingen ondergronds aangebracht, waterleidingen vernieuwd, de openbare verlichting aangepast en op tal van plaatsen werd een nieuw wegdek aangebracht. Voor een laatste update van de werken kan je hier terecht. De werken zullen uiteindelijk enkele weken langer geduurd hebben wegens het te laat leveren van een essentieel koppelstuk voor de rioleringen.

Nieuw verkeersreglement

Wanneer alle openbare werken afgerond zullen zijn, zal ook een nieuw verkeersreglement ingevoerd worden in het centrum van Westrozebeke. Het gaat hierbij om een proefperiode van twee jaar. Vanaf 3 juli 2017 moet rekening gehouden worden met volgende gewijzigde verkeerssituaties:

– In de Vijfwegenstraat is sinds enige tijd, door de wegenwerken, sprake van een éénrichtingsverkeer. Dat zal ook na de wegenwerken zo blijven. Het verkeer mag daar rijden in de richting van de Sint-Elooisstraat.

– Ook in de Pereboomstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Daar mag het verkeer rijden vanuit de Sint-Elooistraat richting de Foncieregoedstraat. Die laatste straat wordt ook éénrichtingsverkeer tot aan de Poelkapellestraat.

– In Ommegang Noord wordt dan weer verkeer toegelaten uit beide richtingen. Hetzelfde geldt voor de Dorpsstraat (behalve voor het stukje tussen Ommegang Noord en de Filip Van Arteveldestraat).

Tonnagebeperking

Net als in het dorpscentrum van Staden zal ook voor zwaar doorgaand verkeer een tonnagebeperking ingevoerd worden. Alle verkeer dat zwaarder is dan 5 ton zal nergens meer in het centrum van Westrozebeke mogen rijden. Enkel wie nog plaatselijk in het centrum van Westrozebeke moet zijn voor bijvoorbeeld een levering of omdat de firma daar gevestigd is, zal nog de zone mogen inrijden.

Verkeersborden en De Lijn

Alle wijzigingen van dit verkeersreglement worden ook duidelijk gecommuniceerd door het gemeentebestuur van Staden. Uiteraard zullen ook al die wijzigingen zichtbaar zijn voor de weggebruikers aan de hand van nieuwe verkeersborden.

Voor gebruikers van het openbaar vervoer is het belangrijk om weten dat De Lijn haar halte terug zal plaatsen in de Filip Van Arteveldestraat.

Meer informatie: 051 70 82 01 of ruimte@staden.be