Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 19.11.2015

Gespreksavond in Nederlandse Dordrecht

Gisterenavond en deze ochtend was ik te gast in de prachtige Nederlandse stad Dordrecht. Op uitnodiging van burgemeester Arno Brok ging ik er gisteren in debat over de rol van burgemeesters in beide landen en over verschillende actuele thema’s zoals het dreigend gevaar van extremisme en de opvang van vluchtelingen. Vanmorgen vroeg volgde nog een rondleiding in de oude binnenstad van de oudste Nederlandse stad.

Jaarlijks organiseert de Dordtse Academie de Johan de Witt-lezing. Johan de Witt was één van ’s Nederlands bekendste staatsmannen ten tijde van de Gouden Eeuw. Naar aanleiding van de 25e verjaardag van de Academie werd deze keer geopteerd voor een gesprek/debatavond. Daartoe werden Ben Visser, de jongste burgemeester in Nederland, en ikzelf uitgenodigd door voorzitter Arno Brok.

Het was de bedoeling dat de gespreksavond zich zou focussen op de verschillen tussen het burgemeesterschap in een Vlaamse gemeente en in een Nederlandse gemeente; in Nederland worden burgemeesters bijvoorbeeld niet verkozen, maar aangeduid door de Koning. Ook hoe jonge burgemeesters zoals Ben en ikzelf hun functie ervaren en de fusies van gemeenten stonden op de agenda. Echter, gezien de recente aanslagen in Parijs werd deels van het oorspronkelijk thema afgeweken, en kwamen ook de onderwerpen ‘vluchtelingenopvang’ en ‘persoonlijke veiligheid’ ter sprake.

In de volle zaal met meer dan 200 gegadigden, waaronder een pak studenten van de zeer gerenommeerde Johan de Witt-gymnasium, ging het gesprek meer dan twee uur door. Moderator van dienst was de hoofdredacteur van de krant AD De Dordtenaar (Bram Verbrugge) die ook kon terugkoppelen naar een interactieve publiek. Het bleek een zeer leerrijke ervaring, waarbij veel kennis kon uitgewisseld worden. Een waar voorrecht voor mij om hier voor uitgenodigd te zijn.

De volgende ochtend kon ik met de beste gids van Dordrecht, andermaal burgemeester Brok, de oude binnenstad van Dordrecht verkennen. De oudste stad van Nederland straalt bijzonder veel charisma uit met haar vele waterwegen/kanaaltjes, prachtig stadhuis, interessant museum en het Hof van Nederland, waar de basis gelegd werd voor de moderne Nederlandse samenleving.

Tijdens de lunch die er op volgde gingen we nog iets verder in op het belang van Dordrecht in het netwerk van Nederlandse waterwegen. Ook bij ons in Vlaanderen spelen waterwegen een cruciale rol voor goederentransport van en naar (zee)havens en dus ook in het grotere mobiliteitsdebat.

Ondanks de verschillen, maar zeker ook gezien de vele gelijkenissen, hebben Vlaanderen en Nederland er beide baat bij om te blijven samenwerken en de banden steeds te blijven aanhalen, over de landsgrenzen heen.

 

image2  image foto2 foto3 foto4 foto  foto 10 foto 12 foto 13 foto 15 foto 16 foto 17