Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 09.03.2016

GGO’s met uitsterven bedreigd

– Persbericht Open Vld –

De plantenbiotechnologie kent een zorgwekkende ontwikkeling in Vlaanderen. Steeds meer bedrijven sluiten hun biotechdivisie. Veel heeft te maken met de negatieve houding van Europa rond plantenbiotechnologie. “Dit zal consequenties hebben voor de land- en tuinbouw ”, vreest Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd. “Een evidence based GGO-beleid is nodig om onderzoek naar biotechnologie alle kansen te geven.”

Vlaanderen is één van de grondleggers van de GGO-technologie (Genetisch Gewijzigd Organisme). Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Gent is dan ook een centrum met een bijzonder goede reputatie die wereldwijd wordt erkend. In hun kielzog hebben zich verschillende biotechnologiebedrijven en andere onderzoekscentra in Vlaanderen gevestigd. Maar de jongste tijd kent de plantenbiotechnologie een zorgwekkende ontwikkeling. Zo heeft Syngenta haar GGO-afdeling afgeslankt en recent kwam ook het bericht dat BASF de deuren van Cropdesign sluit. Volgens Francesco Vanderjeugd heeft dit de maken met de negatieve houding van Europa rond plantenbiotechnologie.

Belangrijke know how verdwijnt

Vanuit verschillende hoeken komt er regelmatig weerstand tegen GGO-technologie. Eerder op ethische dan op wetenschappelijke gronden. De aanhoudende negatieve houding van Europa ten opzichte van plantenbiotechnologie zal volgens Vanderjeugd ervoor zorgen dat de investeringen in onderzoek naar GGO-technologie in Vlaanderen zullen afnemen: “Buiten het feit dat er hooggeschoolde arbeid met een potentiële sterke economisch toegevoegde waarde verdwijnt, dreigt die evolutie ook een impact te hebben op de ontwikkeling van onze land- en tuinbouw. Het GGO-onderzoek zal zich heroriënteren naar andere markten, de Amerikaanse in het bijzonder, waar andere landbouwproducten een belangrijke positie in het consumptiepatroon innemen dan in Europa. Zo zullen we heel wat investeringen en know how verliezen en op termijn ook achter lopen in de ontwikkeling van landbouwproducten.”

Destructief voor onze landbouw

In de commissie landbouw van vandaag deelde de minister van landbouw de bezorgdheid van Vanderjeugd. Volgens de minister worden wereldwijd meer dan 300 GGO-gewassen geteeld, 63 daarvan worden geïmporteerd naar de EU, terwijl slechts één GGO-gewas geautoriseerd is om geteeld te worden op Europese grond. “Met andere woorden, we investeren in het onderzoek, maar alle baanbrekende technologieën vloeien naar het buitenland om dan uiteindelijk de concurrentie aan te gaan met onze niet-GGO-gewassen op onze eigen markten. Dat is op zijn minst gezegd zeer destructief voor de toekomst van onze landbouw,” aldus Francesco Vanderjeugd. Verder pleitte hij nogmaals voor een eenduidig Belgisch pro-GGO standpunt, iets wat op heden niet mogelijk is omdat zowel de Waalse als de Brusselse regering dwarsliggen.