Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 03.03.2015

Gemeenteraad stemt voor nieuwe brandweerkazerne

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van vorige week donderdag stonden een aantal grote dossiers op de agenda, waaronder het budget van de gemeente voor 2015, maar ook de nieuwe brandweerkazerne van Staden. Beide dossiers werden met glans goedgekeurd en kunnen nu eindelijk uitgevoerd worden.

Tot op vandaag bevindt de brandweerkazerne zich nog steeds op de verouderde site in de De Carninstraat. Dat de gemeenteraad afgelopen donderdag het voorontwerp van de nieuwe brandweerkazerne goedkeurde, maakt uiteraard dat de tijd rijp is om de 3D-plannen te verspreiden. Hieronder staan enkele 3D-afbeeldingen van hoe de nieuwe brandweerkazerne, die verhuist naar de Ieperstraat, er zal uitzien.

Over de locatie van de nieuwe brandweerkazerne rees onder meer de vraag waarom het in het een woonzone geplaatst wordt. Die keuze is tactisch en mee bepaald door het feit dat onze gemeente vanuit haar brandweerpost verantwoordelijk is om een bepaalde regio te dekken.

Bij de uitwerking van de plannen werd zoveel als mogelijk inspraak van inwoners en gemeenteraadsleden mogelijk gemaakt. Enkele maanden terug werden twee infoavonden georganiseerd, één voor de buren uit de Ieperstraat en één voor de Stadense gemeenteraadsleden. Omdat de nieuwe brandweerkazerne geïmplementeerd wordt in een woonzone, werd bij het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met het esthetische uitzicht ervan.

Later dit jaar zal het definitieve ontwerp voorgelegd worden aan de gemeenteraad en zal een aanbesteding uitgeschreven worden door de gemeente. Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe kazerne operationeel moeten zijn tegen eind 2016 à begin 2017.

Kazerne 1    Kazerne 2