Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 30.04.2021

Gemeentebestuur steunt Tennisclub Staden in haar ambities

VZW Tennisclub Staden klopte reeds geruime tijd geleden aan bij het gemeentebestuur met de wens om een nieuwe indoortennishal te kunnen realiseren. Als gemeentebestuur willen we Stadense verenigingen de ruimte geven om eigen infrastructuur uit te bouwen, uit te breiden of te onderhouden. Zo willen we de werking van het verenigingsleven een warm hart toedragen.

Naar aanleiding van deze beleidsvisie is gekeken naar een gepast voorstel om Tennisclub Staden vzw een perspectief te kunnen bieden op lange termijn. Die oplossing komt er in de vorm van het bouwen van een indoortennishal, gelegen op de sportsite De Wankaarde, Bruggestraat 51A te Staden.

De werken betreffen de realisatie van een indoortennishal. De totale kost van de werken wordt geraamd op 477.000 euro excl. BTW. Om TC Staden wat ademruimte te geven en hun ambities te ondersteunen hebben we als bestuur een pakket ter beschikking gesteld waarin een erfpacht van gronden van 27 jaar steekt,  een renteloze lening van maximaal 100.000 euro en een nominatieve toelage van 125.000 euro zit.

Deze bloeiende Stadense vereniging kan zich op deze manier verder ontplooien en ons, als inwoners, een boeiende hobby en tijdbesteding aanbieden.