Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.06.2016

Gemeentebestuur ondertekent SAVE-charter

Anno 2016 sterven nog altijd jaarlijks honderden mensen in het verkeer. Ook Staden betreurt verschillende verkeersslachtoffers. Als gemeentebestuur hebben we steeds de ambitie gehad om de strijd aan te binden met verkeersongevallen en om bij te dragen tot een zo verkeersveilig mogelijke gemeente. Om daar nog een stap verder in te gaan, ondertekende het gemeentebestuur het ‘SAVE-charter Steden & Gemeenten’ van de ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ (OVK).

In de jaren ‘70 steeg – samen met het aantal wagens op Belgische wegen – het aantal verkeersdoden drastisch. Begin de jaren ’80 zochten enkele ouders van verongelukte kinderen elkaar op en besloten ze samen om actie te ondernemen en op het verkeersveiligheidsbeleid te wegen.

Eén missie, zeven doelstellingen

De OVK heeft één missie voor ogen: een verkeersveiligheidscultuur te ontwikkelen en daardoor een meer verkeersveilige leefomgeving te creëren. Met het ‘SAVE-charter Steden & Gemeenten’ wil het OVK ook lokale besturen betrekken in haar strijd tegen verkeersslachtoffers en aansporen om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen.

Gemeentebesturen die het SAVE-charter ondertekenen, engageren zich voor zeven doelstellingen na te streven:

  • De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
  • De implementatie van het STOP-principe.
  • De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
  • Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
  • De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
  • Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
  • De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Onderste uit de kan

Om alle fysieke en emotionele leed dat gepaard gaat met verkeersongevallen weg te werken heeft het Stadense gemeentebestuur altijd de ambitie gehad om het aantal verkeersslachtoffers en -ongevallen terug te dringen. We willen niet enkel ons best doen, maar ook het onderste uit de kan halen qua verkeersveiligheid. Hoewel veel natuurlijk afhangt van het individueel rijgedrag van weggebruikers, weten we dat (lokale) besturen een impact kunnen hebben op verkeerssituaties.

SAVE-label

Het SAVE-charter ondertekenen is één iets, het SAVE-label binnenhalen iets anders. Enkel de steden en gemeenten die voldoende realiseren van wat in het charter staat, kunnen zo’n label bekomen. Het spreekt voor zich dat we dat label willen bekomen, al blijft het doel uiteraard de verkeersveiligheid verhogen. Als gemeentebestuur zullen we dus actief streven naar het realiseren van de zeven doelstelling van het SAVE-charter en ons engageren om bij alle infrastructuurwerken aan SAVE-reflecties te doen.

Wil je zelf ook een verschil maken en het SAVE-charter ondertekenen?

Meer info: http://www.ovk.be/index.cfm?PageID=16605