Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.06.2016

Geen piek in bouw pluimveestallen in 2015

* Persbericht VILT *

In 2015 werden in Vlaanderen 32 vergunningen uitgereikt voor nieuwbouwstallen voor pluimvee. Voor verbouwing of uitbreiding van bestaande stallen stond de teller op 13. Dat is in beide gevallen het laagste cijfer in vijf jaar. Dat antwoordde Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld). Over het aantal landbouwbedrijven dat geheel of gedeeltelijk is omgeschakeld naar de pluimveehouderij bestaan er geen cijfers.

De vraag van Vanderjeugd komt er na geruchten dat banken noodlijdende varkens- en melkveebedrijven zouden aanzetten om een (gedeeltelijke) omschakeling te maken naar de pluimveehouderij als voorwaarde om extra leningen te krijgen. Schauvliege benadrukt dat haar functie het niet toelaat om zich te mengen in de relatie tussen financiële instellingen en hun klanten noch om uitspraken te doen over geruchten. Maar ook de cijfers spreken deze geruchten tegen.

Zowel het aantal vergunningen voor nieuwbouwstallingen als voor uitbreiding van bestaande stallen bevindt zich op het laagste peil sinds 2011. Op vlak van nieuwbouwstallen gaat het om 32 projecten waarvan 18 in West-Vlaanderen, acht in Antwerpen en Limburg en Oost-Vlaanderen tellen er elk drie. Piekjaar was 2011 toen er 57 vergunningen voor nieuwbouwstallingen werden toegekend. Die piek is te verklaren door het verbod op batterijkooien dat op 1 januari 2012 werd ingesteld.

De minister wijst er wel op dat deze gegevens afkomstig zijn van de gemeentelijke vergunningenregisters. Daarin moeten gemeenten alle vergunningsaanvragen, afgeleverde vergunningen, weigeren en meldingen voor vergunningsplichtige werken aangeven. Vandaag beschikken slechts 265 van de 308 gemeenten over een goedgekeurd vergunningenregister. “Dit betekent dat cijfers in de tijd nog kunnen groeien omdat de databank nog niet 100 procent volledig is”, klinkt het.

Op de vraag wat de prognoses zijn voor de ontwikkeling van de pluimveehouderij in Vlaanderen, antwoordde Schauvliege dat algemeen kan worden verwacht dat de groei in capaciteit zich zal doorzetten. “Maar de pluimveevleesmarkt is bij uitstek een Europese en internationale markt. De omzet, prijszetting en winstmarges zijn dus zeker niet enkel afhankelijk van de capaciteitswijzigingen op de Belgische markt. Ze worden ook sterk bepaald door de algemene Europese in- en uitvoer, het aanbod op de wereldmarkt, enz.”.