Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 13.03.2017

Geen Oekraïense eieren via België ingevoerd

Het jaar 2016 was een zeer uitdagend jaar voor de land- en tuinbouwsector. Terwijl de sector nieuwe moed krijgt, leeft er toch nog altijd wat ongerustheid binnen de Vlaamse pluimveesector. Gezien de recente ontwikkelingen (ophokplicht) is dat niet onterecht, maar sinds midden 2014 heerste ook de vrees dat Oekraïense eieren bij ons marktverstorend zouden werken. De cijfers die ik opvroeg bij minister Schauvliege relativeren die vrees: er werden tussen midden 2014 en nu geen Oekraïense eieren ingevoerd via de Belgische markt. Elders in Europa steeg de invoer, maar door een nog scherpere daling van Indische eieren kwamen er vorig jaar 15% minder eieren de EU binnen.

Begin 2014 viel Rusland buurland Oekraïne binnen en annexeerde het de Krim. Samen met de rest van de Westerse wereld, reageerden Vlaanderen, België en de Europese Unie verbolgen en er werden economische sancties aan Rusland opgelegd. Bijkomend werden – om Oekraïne (economisch) te steunen – verschillende steunmaatregelen toegekend aan Oekraïne. Eén van die maatregelen was een handelsakkoord waarbij het land voor een heffingsvrij contingent van 1500 ton eieren en 3000 ton eierproducten kon exporteren naar de Europese Unie. Al wat daarboven wordt ingevoerd is dus wél onderhevig aan importheffingen. Bovendien moeten alle eieren aan dezelfde fytosanitaire normen voldoen als de Europese.

Ongeruste sector

In één van de eerste gesprekken die ik na mijn eedaflegging in 2014 had met Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond voor Vlaamse pluimvee- en konijnenhouders, kwam die ongerustheid van binnen de sector hierover naar boven. Ook verschillende individuele legkiphouders spraken me hier over aan; ook over het feit dat in Oekraïne wel nog sprake is van legbatterijen. Om die redenen heb ik in de voorbije twee jaar herhaaldelijk informatie opgevraagd bij de minister. Er werd immers afgesproken dat Oekraïne werk moest maken van een verstrenging van zijn dierenwelzijnsnormen.

0,06% van Europese omzet

Uit de meest recente cijfers blijkt dat – sinds toenmalig Europees commissaris voor handel Karel De Gucht de maatregel uitvaardigde – effectief Oekraïense eieren naar Europa kwamen. Voorheen was dat niet het geval. Dat komt de Oekraïense economie ten goede; een geslaagde maatregel dus. Maar dat stelt de Vlaamse legkiphouders uiteraard niet gerust.

Twee zaken kunnen moeten die angst relativeren. Enerzijds is er het feit dat er enkel Oekraïense export was naar Polen, Letland, Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland. Dat betekent dat geen enkel Oekraïens ei via België Europa binnenkwam. Het tweede element is dat de Oekraïense export naar Europa een zeer beperkt volume betreft: slechts 0,06% van de omzet van alle Europese eierproducenten samen. Een marktverstorende werking hebben de importvrije contingenten voor eieren en eierproducten allerminst.

Daling aantal geïmporteerde eieren

De import van Oekraïense eieren naar de Europese markt verdubbelde op één jaar tijd ongeveer van 3.665 ton naar 7.588 ton. Het marktaandeel onder de geïmporteerde eieren nam toe van 19,4% naar 49,3%. Daartegenover staat dat het totaal aantal geïmporteerde eieren in de EU is afgenomen met 15.4% (zie onderstaande tabel). De daling was vooral te wijten aan India, wiens aandeel terugviel met 87% (!) van 5.743 ton in 2015 tot 764 ton vorig jaar. Het lijkt er dus op dat Oekraïne de rol van India overneemt, maar niet ten koste van Europese eierproducenten.

Naamloos

Blijvende ongerustheid

Afgelopen vrijdagavond vond het Pluimveebal – de jaarlijkse hoogmis voor de Vlaamse pluimvee- en konijnenhouders – plaats. Ik lichtte er deze cijfers ook toe aan de 800 aanwezigen. De reacties waren uitermate positief al is er een nieuwe ongerustheid in de sector geslopen naar aanleiding van het vogelgriepvirus en de daarmee gepaard gaande ophokplicht voor zowel professionele als particuliere pluimveehouders. Het begrip voor de maatregel en de verlenging tot 9 april is groot, maar de gevolgen daarvan zullen niet uitblijven. Wat de ongerustheid binnen de sector wederom doet toenemen.