Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 22.04.2019

Gedreven voor elk kind een school

De gemeenteschool OKIDO wordt geherstructureerd. Momenteel bestaat de gemeenteschool uit twee afdelingen: afdeling Staden in de Ieperstraat en afdeling Westrozebeke in de Vijfwegenstraat. Vanaf het schooljaar 2019-2020 versmelten we beide afdelingen tot één in Westrozebeke.

Het onderwijslandschap in deelgemeente Staden ziet er vanaf 1 september 2019 anders uit. Gemeenteschool OKIDO sluit vanaf die dag de deuren in Staden en het gemeentelijk onderwijs wordt verder gezet in afdeling Westrozebeke.
Voor de leerlingen van de gemeenteschool afdeling Staden wijzigt er vanaf 1 september 2019 heel wat. Ouders hebben de keuze om hun kinderen gemeentelijk onderwijs verder te laten volgen in de afdeling Westrozebeke. In deelgemeente Staden hebben ouders de keuze om hun kind in te schrijven in het gemeenschapsonderwijs ’t Klavertje in de Diksmuidestraat 1 of het vrij onderwijs Staho vzw in de Bruggestraat 24.
De gemeenteschool Okido afdeling Westrozebeke versterken we. Het gemeentebestuur neemt dit engagement actief op. Zo zetten we de inspanningen van de voorbije jaren, denk maar aan de recente schilder- en opfrissingswerken, er ook in de toekomst gedreven verder.

Onderwijs voor elk kind
Het gemeentelijk onderwijs in Staden staat vandaag op een kruispunt. Heel wat keuzes dienen gemaakt te worden. Infrastructureel voldoet de Stadense afdeling niet meer aan de normen van een hedendaagse school. Vorige legislatuur werden verschillende pistes onderzocht: renovatie of nieuwbouw. Uit een extern onderzoek bleek al gauw dat het realiseren van een nieuwbouw de beste optie was.
De verschillende zaken dwongen het nieuwe gemeentebestuur bij de start van de nieuwe legislatuur op die manier ernstig na te denken over de toekomst van het gemeentelijk onderwijs in deelgemeente Staden. “Als nieuw bestuur namen we dan ook onze verantwoordelijkheid op en we hielden het Stadense onderwijslandschap tegen het licht. Na grondig onderzoek knoopten we gesprekken aan met de verschillende onderwijsnetten op ons grondgebied”, aldus burgemeester Vanderjeugd. “Als bestuur stond voor ons één zaak voorop: degelijk, modern en eigentijds onderwijs waar elk kind de kans krijgt om zich te ontplooien”, zo gaat burgemeester Vanderjeugd verder.

Nood aan samenwerking
“Uit de gesprekken met de verschillende onderwijsnetten in Staden bleek een grote nood aan samenwerking. Deze noodzaak viel bij ons niet in dovemans oren”. De gesprekken mondden geleidelijk aan uit in onderhandelingen waarbij het gemeentebestuur één glasheldere voorwaarde stelde aan elke gesprekspartner: de ontwikkeling van een nieuwe site voor alle kinderen in Staden met een degelijke, moderne en eigentijdse schoolinfrastructuur waar met zorg en aandacht elk kind de kans krijgt zich op een positieve manier te ontplooien.

Garanties voor de toekomst
De sterkste garanties voor de bouw van een degelijke, moderne en eigentijdse schoolinfrastructuur kreeg het gemeentebestuur van Staho vzw. Deze garanties zorgden ervoor dat het bestuur, na rijp beraad en heel wat overwegingen, samen met Staho vzw zijn schouders zet onder hun toekomstverhaal met een site voor het kind in de Bruggestraat.

Site met het kind centraal voorop
Staho vzw treft momenteel alle voorbereidingen om een nieuwe school te bouwen. Naast de bouw van een nieuwe hedendaagse school in de Bruggestraat, creëren we ruimte voor verschillende dienstverleningen waarbij het kind centraal voorop staat. Ook de nabijheid van de vrije tijdssite De Wankaarde zorgt ervoor dat kinderen voor, tijdens en na school een vlotte aansluiting maken met hun sportclub, de bibliotheek en andere vrijetijdsbesteding. Een meerwaarde voor zowel de kinderen als ouders.

Verkeersvrije omgeving
De omgeving van de Bruggestraat wordt in 2020 infrastructureel aangepakt. De gemeente investeert dan in de heraanleg van de Bruggestraat en geeft daarbij ruime aandacht voor de verkeersveiligheid in de school- en vrijetijdsomgeving.

Uitgebreide informatieronde
“Als bestuur willen we de ouders en kinderen niet in de steek laten. We willen alle betrokkenen, zowel ouders en leerkrachten, zo goed mogelijk informeren. Starten deden we gisteren met een algemeen informatiemoment waarop elke ouder werd uitgenodigd. Aansluitend en ook komende vrijdag kunnen ouders individueel langskomen met hun vragen bij de burgemeester, de schooldirectrice en schepen van onderwijs Joeri Deprez”.
Wie nadien nog vragen heeft, kan uiteraard terecht bij de directie. Ook op de website, www.staden.be/onderwijs, publiceren we vanaf deze week alle beschikbare informatie. Veel gestelde vragen krijgen er een plaats op onze online FAQ-lijst.
“We willen iedereen die bij de Stadense afdeling van gemeenteschool Okido betrokken is uitdrukkelijk bedanken. Het team van leerkrachten en de ouderraad, onder leiding van directrice Katelijn Callewaert, voor hun onuitputtelijke inzet om elke dag opnieuw voluit te gaan voor onze school. De ouders voor het vertrouwen in onze school de voorbije jaren”, aldus burgemeester Vanderjeugd.

Regisseur
“Tot slot benadrukken we dat het gemeentebestuur de uitdrukkelijke wens heeft om een positieve samenwerking over de verschillende onderwijsnetten heen in Staden te realiseren. Meer dan ooit nemen we onze verantwoordelijkheid op om als regisseur het onderwijsaanbod in Groot-Staden te versterken”.