Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 29.06.2017

Gedachtewisseling met bestuur vzw CVBB

Gisterenmiddag ontving ik in het Vlaams Parlement het bestuur van de vzw CVBB en de West-Vlaamse député voor landbouw, Bart Naeyaert voor een gedachtewisseling. Als commissaris voor landbouw wenste ik een beter inzicht te krijgen in hun werking. De CVBB vervult namelijk een belangrijke adviserende taak aan landbouwers om de mestproblematiek in Vlaanderen op een duurzame manier onder controle te houden.

Het ‘Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting’ (CVBB) is een vzw die als doelstelling het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting heeft. Hierbij wil het centrum bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit in landbouwgebied en tot het behalen van de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving. Recent stelde ik nog een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege over de werking.

2,2 miljoen euro

In de praktijk kost de dienstverlening 350 euro, waarvan €300 gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid en de overige €50 betaald wordt door de landbouwer. In ruil daarvoor komt een adviseur één uur langs op het bedrijf. Het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro is zo’n begeleidend centrum, en tevens ook één van de grootste in Vlaanderen.

In mijn schriftelijke vraag aan de minister vroeg ik de cijfers van het CVBB op. Hoeveel bedrijven begeleiden ze? Hoeveel subsidies krijgen ze daarvoor. Aangezien daar jaarlijks toch 2,2 miljoen euro voor begroot wordt, wou ik toch meer inzicht verwerven in de werking en ambities van het CVBB. Om die reden was gisteren het bestuur van de CVBB te gast, samen met Mia Demeulemeester (afgevaardigd bestuurder voor Inagro), West-Vlaams député Bart Naeyaert en provincieraadslid Piet Vandermersch.

Vertrouwensrelatie

De verantwoordelijken van het CVBB benadrukten de erg transparante werking rond het meten van nitraatnormen. Dat maakt van Vlaanderen een voorbeeldregio in Europa. Keerzijde van de medaille is dat de metingen bij ons nauwkeuriger dan elders gebeuren en dat minder goede resultaten, die niet abnormaal zijn in een sterk verstedelijkte regio met intensieve landbouw, soms overbelicht worden.

De metingen zijn bovendien momentopnames waarvan de resultaten sterk kunnen verschillen van het tijdstip waarop gemeten wordt, maar eveneens van klimatologische omstandigheden, zoals de huidige droogte.

Het bestuur van de CVBB benadrukte tijdens het overleg eveneens het belang om een vertrouwensrelatie met de boeren uit te bouwen. Aangezien landbouwers het CVBB als partner kunnen beschouwen en niet als controlerende instantie, kunnen adviezen van het CVBB gemakkelijker ingang vinden in de praktijk. Dat kan leiden tot betere resultaten voor ons milieu én meer comfort voor de landbouwers, die met een geruster gemoed controles kunnen tegemoet zien.

Hoe dan ook een boeiende, verhelderende en constructieve ontmoeting die goeie contacten beoogt in de toekomst.

image1