Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 09.01.2019

Francesco verontrust over lot verrijkte kooien

Sinds 2012 hebben veel landbouwers zware investeringen gedaan om verrijkte kooien te plaatsen en bijgevolg leningen moeten aangaan. Veel van deze leningen zijn gebruikt om verrijkte kooien te installeren. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts wil hier echter van af en pleit ervoor dat de volgende regering een verbod op verrijkte kooien in Vlaanderen instelt.

Dit soort stemmingmakerij verontrust onze pluimveehouders, want zij hebben amper zeven jaar geleden zware investeringen gedaan om toen het dierenwelzijn van hun kippen te verbeteren. Daarom ondervroeg ik minister van Landbouw Schauvliege over haar houding ten aanzien van het voorstel van haar collega van Dierenwelzijn. De minister toonde zich geen voorstander van een snelle afschaffing van de verrijkte kooien, vermits er nog heel wat leningen moeten worden afbetaald in Vlaanderen maar ook in de rest van Europa. Momenteel hebben de Vlaamse pluimveehouders nog voor 25.7 miljoen leningen lopen voor de investeringen die ze hebben moeten doen naar aanleiding van het verbod op klassieke legbatterijen in 2012. De langste leningen lopen nog tot 2033.

Uiteraard zijn we allemaal voorstander van het verbeteren van het dierenwelzijn van onze landbouwdieren. Daarvoor worden in de pluimveehouderij heel wat inspanningen geleverd, niet in het minst via gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek naar stalhygiëne en nieuwe stalconcepten. De inzichten over de concrete manier hoe we het dierenwelzijn moeten verbeteren, evolueren in de tijd. Dat is een goede zaak, maar landbouw is méér dan dierenwelzijn alleen. Polarisatie en louter op emotie gebaseerde stellingen zijn een slechte raadgever om deze problematiek aan te pakken.

Ook de economische dimensie telt immers als we spreken over verduurzaming van onze landbouw. Daarom heb ik gepleit voor een realistisch aanpak. Als we amper zeven jaar geleden van onze pluimveehouders zware financiële inspanningen hebben gevraagd, die voor een gemiddeld bedrijf met 60.000 kippen al gauw 900.000 euro bedroegen, kan je de sector amper enkele jaren later niet opnieuw verontrusten en op hoge kosten jagen terwijl hun leningen nog een hele tijd lopen. Bovendien is het alternatief voor verrijkte kooien helemaal niet perfect. Ook in losloopstallen stellen zich specifieke problemen die de gezondheid van de dieren in het gedrang kunnen brengen, zoals het gevaar op gebroken borstbenen en onderlinge agressie.

Het volledige debat kan je hier bekijken :