Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 11.10.2016

Francesco bezige bij en stille kracht in Vlaams Parlement

De voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, zei in het begin van het parlementaire werkjaar dat je volksvertegenwoordigers hebt die hard hun best doen, “maar dat er ook andere zijn”. Genoeg materiaal voor De Tijd om een onderzoek te doen naar de inzet van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het resultaat: een grafiek waarin elk parlementslid vergeleken kan worden met zijn of haar collega’s. Een leuke vaststelling: blijkbaar ben ik een even bezige bij als dat ik een stille kracht ben.

In een parlementaire democratie is het niet altijd evident om te controleren hoe een parlementslid presteert in een parlement en wat hij of zij allemaal van werk verzet. Hoe kan je dan überhaupt weten of hij of zij andermaal jouw stem waard is? Initiatieven van journalisten helpen daar bij omdat ze het werk van alle parlementsleden in kaart brengen. Meestal gebeurt dat op het einde van een legislatuur, vlak voor de verkiezingen, maar vorige week bracht De Tijd alvast zo’n rapport naar buiten.

“Er zijn er die niks doen”

Aanleiding voor het rapport van De Tijd was de uitspraak van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, over de inzet van de parlementsleden in zijn halfrond: “Er zijn hier een hele hoop volksvertegenwoordigers die heel goed hun best doen, en je hebt er ook andere.” In het rapport van De Tijd worden de parlementaire initiatieven, parlementaire vragen en de tussenkomsten die Vlaamse Volksvertegenwoordigers deden in de periode van juni 2014 (= eedaflegging) tot september 2016 (einde tweede parlementaire werkjaar) opgenomen.

Bzzzzzzzz

Op basis van die gegevens werden alle parlementsleden ingedeeld in een grafiek met vier categorieën: bezige bijen, stille krachten, babbelaars en passievelingen. Voor mij persoonlijk is het alvast een fantastisch rapport: op de grens tussen stille kracht en bezige bij. Concreet wil dat zeggen dat ik veel initiatiefzin toon en zeer veel parlementaire vragen stel, maar ook dat ik niet uitzonderlijk veel (of onnodig veel?) tussenkomsten doe in de debatten. Hoe dan ook, het is voor mij en mijn team een leuke opsteker en nu is het zaak om te blijven verder gaan op dat pad.

Via deze link kan je de interactieve grafiek van De Tijd bekijken:
http://multimedia.tijd.be/vlaamsparlement/