Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 31.01.2020

FAKE-NEWS ‘N-VA’-oppositie doorprikt!

Het is de taak van de oppositie om oppositie te voeren… maar dan wel op een correcte manier. Daar hebben onze inwoners immers recht op.

Eerste onwaarheid:

We houden helemaal geen uitverkoop en houden nog heel wat gronden en gebouwen in portefeuille maar kiezen om te verkopen in functie van de hoge kosten, efficiënt beheer van patrimonium en duurzaamheid. De huisvesting van de KLJ komt helemaal NIET in het gedrang, we hebben de intentie om het gebouw (rechtstreeks) van de hand te doen aan KLJ Staden. Tevens werd bij de ramingen voor de openbare verkopen telkens rekening gehouden met de laagste schattingen. Wanneer de verkoopprijs dan hoger ligt creëren we een win-win-situatie. Bij verkopen zal telkens een clausule opgenomen worden dat waardevolle gevels dienen behouden te worden.
De herbestemming van de kerken is wel degelijk opgenomen in het SMJP, als je het SMJP goed leest vind je dit terug onder actie 54. Hetzelfde geldt trouwens voor de locatie van de politiediensten, SMJP-actie 56.

Tweede onwaarheid:

Van waar komt in hemelsnaam het gegeven dat de kinderopvang wordt afgebouwd? Een pertinente leugen, integendeel in Oostnieuwkerke en Staden komen er crèches bij. SMJP-actie 20 en 21. De gemeentelijke dienstverlening wordt trouwens uitgebreid. Tot voorheen was er GEEN opvang op decemberdagen. In een jaar als 2020, wanneer 1 januari op een vrijdag valt, betekent dit dat je de volledige kerstvakantie GEEN opvang biedt en je de ouders in de steek laat. Dit werd onmiddellijk aangepast in 2019. Dit blijkt na de eerste kerstvakantie een heel groot succes te zijn!
Ook respijtdagen zijn een uitbreiding. Vroeger was geen inschrijving, geen opvang. Nu krijgt men 8 respijtdagen, dus dagen waar je zonder reden of verantwoording wel naar de opvang kan zonder inschrijving.
De jeugd krijgt slechts 5000 euro investeringen per jaar? Dit is het budget van de speelpleinen. Dit alles staat los van de zomer/vakantiewerking en de permanente inzet van onze jeugddienst. Daarenboven verhogen we de bouwkalender voor de jeugdaccomodaties wordt met maar liefst 20.000 euro/jaar verhoogd van 30.000 naar 50.000 euro/jaar. SMJP-actie 22.
Het huisvestingsprobleem van jeugdhuis Dolce Vita wordt eveneens aangepakt, we integreren het jeugdhuis in het nieuwe Zonneheem.

Derde onwaarheid:

We sommen even op wat voor onze ondernemers in het SMJP staat:
– Het netwerkevent ‘De awards’ worden in een nieuw kleedje gestopt: actie 41.
– Nieuwe zoekzones komen eraan in nauw overleg met de provincie: actieplan 14.1, 9.1 en 7.1.
– Er wordt een nieuw parkeerplan uitgedokterd in het kader van een nieuw mobiliteitsplan: actie 46.
– Pop-upstores worden gepromoot: actie 40.
– We betrekken lokale ondernemers mee bij overheidsopdrachten: actie 44.
– We investeren in eindejaarsaankleding voor de centra: actie 42.
– We bouwen het communicatiepakket uit voor ondernemers: actie 43.

Het stationsgebouw ondergaat een degelijke renovatie, waarvoor de 40.000 euro waarvan sprake wordt aangewend,  en er wordt een horecaconcessie uitgeschreven, iets waar iedereen naar uit kijkt. De inrichting van de zaak is natuurlijk ten laste van de ondernemer zelf.

Vierde onwaarheid:

In februari 2020 staat een overleg gepland met de minister van mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD), omtrent onder andere de N36 en het zwaar doorgaand verkeer in centrum Staden. Voor een veiliger verkeer worden openbare werken voorzien ten belope van 5 miljoen euro. De heraanleg van diverse fietspaden is voorzien, zoals voor de Roeselarestraat (500.000 euro) en de Sleihagestraat (200.000 euro).

We hopen inderdaad dat de verbindingsweg in Westrozebeke zal klaar zijn in 2024, een redelijke en vooral realistische termijn als je het ons vraagt. Vooral als je rekening houdt dat dit een volledig nieuwe project is. Voor dit project wordt 660.000 euro voorzien, los van eventuele subsidies van andere overheden.
Pas na de aanleg van de verbindingsweg kunnen we werk maken van de vrachtwagensluizen om het centrum van Staden te ontlasten. Hiervoor werd 250.000 euro voorzien.
Beide projecten zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en dienen in deze volgorde uitgevoerd te worden. In de gemeenteraad werd ook duidelijk gesteld dat als we dit vroeger kunnen afwerken, we dit natuurlijk niet zullen nalaten.
In 2020 komt er ook een nieuw mobiliteitsplan. Dit behelst onder meer: stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens, parkeerbeleid, zwaar doorgaand verkeer…

Vijfde onwaarheid:

De cijfers uit het SMJP leren ons dat er niet 11 miljoen euro maar 13,5 miljoen euro wordt geinvesteerd. Voor het nieuw Zonneheem wordt niet 2,5 miljoen euro maar 2,7 miljoen euro voorzien. Het nieuw Zonneheem zal onder meer ook het jeugdhuis en polyvalente ruimtes ter beschikking stellen. De locatie blijft dezelfde, al zullen we met de nieuwe realisatie meer oog hebben om het Brigidapark extra te betrekken bij het nieuwe gebouw. Er wordt tevens nagedacht over de parkeergelegenheid.
We bouwen een reserve op van 11,8 miljoen euro tegen het eind van de legislatuur en brengen de schuld per inwoner terug van ongeveer 1200 euro naar 700 euro, of een totale schuldafbouw van 5 miljoen euro.

Zesde onwaarheid:

‘Weinig middelen’ lijkt me een relatief begrip… Een kleine opsomming:
– Aankoop bos familie Vergote met herbebossing, waterbuffer, recreatie- en groenzone, uitvoering 2020 (onlangs een feit geworden).
– Ecologisch bermbeheer: SMJP-actie 2.
– Uitvoeren werken wateroverlast Sint-Jansstraat en Grote Veldstaat: SMJP-actie 5.
– Hemelwaterplan: SMJP-actie 4.
– Erosieprojecten: SMJP-actie 6, 7 en 8.
– We  vergroenen de speelruimte bij de school van Westrozebeke: SMJP-actie 3.
– We schakelen camerabewaking in tegen vuilstorters: SMJP-actie 1.
– We zorgen voor een KMI-meetpunt: SMJP-actie 9.


Tot slot kunnen we ook meegeven dat oppositie voeren wel op een andere en correcte manier kan. We danken dan ook Westaon en CD&V voor hun positieve benadering met betrekking tot het SMJP. Wij, als beleid, zetten ons in om op een respectvolle manier om te gaan met het belangrijkste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, maar als return verwachten we wel een eerlijk en correct debat.

Het Stadense gemeentebestuur zal zich de komende jaren inzetten zodat Staden #gedrevenvooruit kan en hoopt de komende jaren op een constructieve samenwerking met alle partijen binnen de Stadense gemeenteraad!