Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 25.09.2020

Extra investeringen in Staden

De eerste gemeenteraad van het nieuwe politieke werkjaar in Staden kende een vliegende start. Er komen maar liefst €2.6 mio extra investeringen met behoud van het financieel evenwicht tegen 2025:

  • €1.150.000 ruimte (aankoop grond 13ha) voor 11.400 nieuwe bomen & aanleg bufferbekkens
  • €500.000 jeugdinfrastructuur
  • €210.000 aanleg natuurbegraafplaats
  • Diversen

Er komen ook extra investeringen op exploitatie (2020-2025) + € 1.379.000:

  • €335.000 Herstelplan 1 Corona
  • €434.000 Sectoraal akkoord medewerkers gemeente & OCMW
  • €110.000 Ict
  • Diversen
Grond wordt aangekocht voor het aanleggen van bufferbekkens en het planten van 11400 bomen.
(Klik op de foto om te vergroten, foto Joke Couvreur)