Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 07.09.2018

En nu… actie !!

Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Een gelijkaardige droogte komt maar eens in de twintig jaar voor. De uitzonderlijke situatie heeft zich tussen 2 juni en 6 augustus voorgedaan in alle 308 Vlaamse gemeenten, zo blijkt uit een analyse van het KMI.

Nu het KMI de droogte uitzonderlijk noemt, is één van de voorwaarden voor de erkenning van de droogte als landbouwramp vervuld. Naast de beoordeling van het KMI moet er ook een financiële voorwaarde vervuld worden. Die voorwaarde bepaalt dat er voor minstens 1,24 miljoen euro totale schade moet zijn en gemiddeld voor 5.580 euro per dossier. Die beoordeling kan pas gemaakt worden nadat de gemeenten (via de schattingscommissie of een expertisebureau) klaar zijn met de inventarisatie van de schade op hun grondgebied.
Tijdens een persconferentie op de hoeve van Piet Vandermersch in Ledegem liet ik dan ook mijn licht schijnen van hoe we het nu best aanpakken. Ik herhaalde nog eens mijn vraag aan het adres van minister Schauvliege om in te zetten op een brede weersverzekering, te investeren in wateropvangbekkens en andere initiatieven voor rationeel waterbeheer te overwegen.

Hieronder de link naar de volledige persnota.
PERSNOTA Extreme droogte

Nog meegeven dat ik door ziekte me op de persconferentie heb laten vervangen door de heer Herman De Croo.