Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 01.06.2017

Eerstesteenlegging AC/CD Staden

In november 2015 werd het voormalige rusthuis Home St-Jan in de Ieperstraat afgebroken. Op die plaats komt het nieuwe administratief centrum & dienstencentrum – ofwel AC/DC – waar alle gemeentelijke diensten in zullen worden ondergebracht. Deze middag vond een belangrijke volgende stap plaats in de realisatie van het project: de eerstesteenlegging.

Reeds vele jaren is het de ambitie van het gemeentebestuur om een nauwere samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW te realiseren. De achterliggende idee is om efficiëntiewinsten te boeken. Wanneer verschillende diensten samen gehuisvest zijn, dan verloopt de communicatie tussen hen vlotter en sneller.

Er werd daar in verschillende stappen naar toegewerkt en de integratie is intussen een feit. Sinds de sloop van het voormalige rusthuis Home St-Jan in 2015 zitten alle diensten samen in het huidige gemeentehuis aan de markt. Die situatie is wegens de beperkte ruimte verre van ideaal, maar gelukkig dus ook maar tijdelijk. Binnen dit en een goed jaar kan iedereen verhuizen naar het nieuwe administratief centrum en dienstencentrum, dat recent de naam AC/DC meekreeg.

Alle diensten onder één dak

Het gemeentebestuur zet intussen ook maximaal in op het digitale aspect, waarbij vragen, aanvragen en andere vormen van communicatie tussen inwoners en het gemeentebestuur zoveel mogelijk via digitale kanalen zoals de website of e-mail kunnen gebeuren. Voor wie toch fysiek aanwezig dient te zijn of verkiest te zijn, wordt het AC/DC een verademing doordat alle diensten – ook die van Vrije Tijd die nu nog in het SWOK zitten – gecentraliseerd worden onder één dak.

Optimale dienstverlening

Een vlotte bereikbaarheid van alle publieke diensten en van het dienstencentrum was het uitgangspunt bij de opmaak van het ontwerp. Met één centrale toegang, dat de kern van het gebouw zal vormen, wordt het AC/DC bijzonder toegankelijk en laagdrempelig. De dienstverlening naar onze inwoners zal hierdoor nog vlotter kunnen verlopen.

Het gebouw voorziet een gelijkvloers waar alle publieke diensten in zullen ondergebracht worden zoals het onthaal en het dienstencentrum. Op de eerste verdieping komen alle niet-publieke diensten zoals het secretariaat, de financiële diensten alsook de kantoren voor burgemeester, schepenen en gemeentesecretaris. De tweede verdieping – die kleiner is qua oppervlakte – is voorbehouden voor de schepenzaal en de raadszaal.

Oplevering augustus 2018

De feitelijke bouwwerken zijn gestart op 1 april 2017, terwijl het einde van de werken voorzien is rond eind augustus 2018. In het najaar van 2018 zal de verhuis van de diensten gebeuren en vanaf dan kan de burger voor al zijn of haar vragen terecht in het ‘AC/DC Staden’.

Het ‘AC/DC Staden’ zal een totale oppervlakte (alle verdiepingen opgeteld) van 2.200 vierkante meter hebben. De totale bouwkost, met inbegrip van de inrichting en omgevingswerken, komt op ongeveer 5,9 miljoen euro.

1

– Foto: Joke Couvreur –