Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 20.01.2023

Eerste editie seniorengids voorgesteld

De eerste editie van de Stadense seniorengids is een feit. De gids maakt de oudste inwoners van de gemeente wegwijs door alle dienstverlening en ondersteuning op vlak van wonen, vrije tijd, gezondheid, voordelen en nog veel meer. Binnenkort ontvangt elke 65-plusser in de gemeente een gratis editie in de brievenbus.

Het waren de senioren van de Welzijnsraad die de bal aan het rollen brachten. Heel wat leeftijdsgenoten hadden moeite om het overzicht te bewaren in de grote hoeveelheid aan informatiekanalen en tegemoetkomingen. De sterke digitale evolutie maakte het voor sommige inwoners alleen maar moeilijker om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen over thema’s die hen aanbelangen. Daarom vroeg de Welzijnsraad aan het gemeentebestuur om werk te maken van een seniorengids die een overzicht biedt van alle info op vlak van wonen, vrije tijd, dienst- en hulpverlening, financiële voordelen … Een gids die de 65-plussers in de gemeente op weg helpt rond de thema’s die hen aanbelangen.

Een gratis gids voor elke 65-plusser

Klik op het beeld om te vergroten (foto JCR)

Een interne werkgroep ging aan de slag om zoveel mogelijk informatie in kaart te brengen, te bundelen en in een brochure te gieten. We deden daarbij beroep op heel wat organisaties en verenigingen die werken met senioren. Het overzicht aan thema’s werd afgetoetst bij de senioren uit de Welzijnsraad, onze ervaringsdeskundigen. Dat om zeker te zijn dat we niets over het hoofd zagen. Het resultaat: een brochure van 52 bladzijden met een overzicht van alle thema’s die senioren aanbelangen. Elke 65-plussers in de gemeente ontvangt een gratis editie in de brievenbus. De seniorengids is ook verkrijgbaar in het AC/DC, Ieperstraat 109 in Staden, of online te raadplegen via www.staden.be/senioren.