Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.08.2015

Eerste bewoners nemen intrek in ‘De Vlaschaard’

Onlangs namen de eerste bewoners van de nieuwe verkaveling ‘De Vlaschaard’  in Oostnieuwkerke er hun intrek. ‘De Vlaschaard’ is volledig opgevat als een sociale verkaveling en kwam tot stand in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel.

De verkaveling is gelegen langs de Spanjestraat en Slijperstraat in Oostnieuwkerke. Het project De Vlaschaard voorziet in totaal 59 sociale bouwgronden. Dertig van die gronden worden voorzien door de West-Vlaamse Intercommunale; de overige 29 huur- en koopwoningen zullen worden gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel.

Het eerste gezin dat er zijn intrek deed, met name Tom Gadeyne, Evelien Coene en hun twee kindjes, zijn bijzonder enthousiast over de ligging van de verkaveling. Vlakbij de school en in een rustige omgeving vinden ze het aangenaam wonen.

Vlotte samenwerking

Verkaveling De Vlaschaard past perfect in de filosofie van het gemeentebestuur dat wil dat elke inwoner op een menswaardige en betaalbare manier kan wonen. Als gemeentebestuur nemen we de regierol in het woonbeleid op en realiseren we dat samen met andere actoren.

Halfweg vorig jaar organiseerde de West-Vlaamse Intercommunale een informatieavond over het project. Ruim een jaar later kunnen de eerste bewoners al hun intrek nemen in hun woning. Er zijn reeds enkele van de 59 voorziene huur- en bouwkavels verkocht, maar geïnteresseerden kunnen nog steeds terecht bij de verschillende partners om een huis te kopen of te huren.

Meer informatie

Foto huis