Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 30.07.2020

Duurzaamheidsbordjes veroveren Stadens straatbeeld

Je hebt ongetwijfeld al een of meerdere van de duurzaamheidsbordjes opgemerkt in het Stadens straatbeeld. Je vindt ze aan de 170 energievretende straatlampen die verdwijnen. Ze zijn zorgvuldig uitgekozen op plaatsen waar ze hun nut niet bewijzen (bv. weg van huizen en gevaarlijke verkeerspunten). Het is één van de inspanningen die we leveren om onze jaarlijkse CO2-uitstoot met 67 ton te verminderen.

Voor het wegnemen van bestaande lichten won het gemeentebestuur advies in van de mobiliteitsraad, landbouwraad en milieuraad. Op basis daarvan koos het bestuur om 170 lichtpunten verspreid over drie deelruimtes weg te nemen, uitgezonderd openbare verlichting:

  • ter hoogte van woningen;
  • ter hoogte van gevaarlijke kruispunten, bochten … Enkel in rechte straten;
  • ter hoogte van woongebieden, aansluitingen … voor fietsers naar de hoofdweg.

Deze aanpak genoot de voorkeur omdat ze rekening houdt met de impact op de inwoners en zwakke weggebruikers.