Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 23.10.2017

Drempel voor erfenissprong weggewerkt

Vandaag moeten kleinkinderen op een erfenis altijd minstens even veel successierechten betalen als hun ouders hadden moeten betalen. Twee weken geleden heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Financiën – en mijn partijgenoot – Bart Tommelein beslist om die drempel weg te werken en de erfenissprong in de praktijk interessanter te maken.

Als kinderen de erfenis van hun ouders verwerpen, kan die erfenis rechtstreeks naar de kleinkinderen gaan. Vandaag bestaat echter de regel dat die kleinkinderen dan altijd minstens even veel successierechten moeten betalen als hun ouders hadden moeten betalen indien ze de erfenis niet verworpen hadden. Als er meer kleinkinderen dan kinderen zijn, vallen zij nochtans vaak in een lagere belastingschaal. Vrijdag werd op de ministerraad van de Vlaamse regering beslist die regel aan te passen en de erfenissprong dus in de praktijk interessanter te maken.

downloadVlaams minister van Financiën Bart Tommelein: “De maatschappij verandert. Mensen worden steeds ouder en op het moment dat ze hun erfenis nalaten kunnen de kleinkinderen dat geld soms beter gebruiken dan de kinderen. Tot nu toe was de regel echter dat de Vlaamse schatkist geen verlies mocht lijden door zo’n erfenissprong. Dat veranderen we. Binnenkort zullen kleinkinderen gewoon het correcte bedrag aan successierechten betalen.”

Ondertussen werkt Bart Tommelein volop verder aan een grondige hervorming van de successierechten. Die zal samen met de federale hervorming van het erfrecht ingaan in september volgend jaar. “We zullen met de Vlaamse regering de successierechten vereenvoudigen en de tarieven in de zijlijn verlagen” besluit de minister.