Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 19.05.2015

Digitale bouwaanvraag in Staden

In steeds meer Vlaamse gemeenten is het mogelijk om een bouwaanvraag digitaal in te dienen; ook in Staden kan dat sinds 1 januari. Onze gemeente was daarmee een voorloper in Vlaanderen en zelf de eerste in West-Vlaanderen. Sindsdien krijgen we steeds meer navolging. Reeds 2,5% van de Stadense bouwaanvragen werden digitaal opgestart, al zal dat percentage vermoedelijk enorm toenemen de komende weken en maanden.

Tot voor kort moest elke Vlaming een bouwaanvraag in achtvoud (!) indienen op papier. Sinds 1 juni 2014 heeft de Vlaamse regering het voor steden en gemeenten mogelijk gemaakt om dat digitaal te laten gebeuren. Staden sprong meteen op de kar en heeft haar inwoners reeds sinds in het begin van 2015 de kans gegeven om bouwaanvragen digitaal in te dienen bij het gemeentebestuur.

Talloze voordelen

Zowel de aanvraag als de eindbeslissing (met een elektronische handtekening van de burgemeester) zijn dus van thuis uit te raadplegen voor de aanvrager van een bouwvergunning. Dat bespaart zowel de aanvrager/architect als het gemeentebestuur een pak kosten en reduceert de klassieke “papierwinkel” tot een absoluut minimum. Daar komt nog eens bovenop dat Staden kan rekenen op een aanmoedigingssubsidie van €10.000 van de Vlaamse overheid om de digitale bouwaanvraag mogelijk te maken voor haar inwoners.