Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 13.03.2019

De brede weersverzekering is er!

De landbouwrampen hebben elkaar in sneltempo opgevolgd. Daarom moesten we voor onze boeren een instrument ontwikkelen dat hen verzekert tegen teeltschade.
Sedert het begin van deze legislatuur pleitte ik voor de invoering van een brede weersverzekering. Die is nu een feit! De lasten voor deze brede weersverzekering zullen verdeeld worden over de overheid, de private verzekeringsmaatschappijen en de boeren. Die laatste helpen we met een tussenkomst tot 65% in de kosten voor de polis. Daarnaast blijven niet-verzekerbare risico’s gedekt door het Vlaams Rampenfonds, de opvolger van het Landbouwrampenfonds en het Algemene Rampenfonds. De boeren krijgen ook een overgangsperiode van vijf jaar om zich te verzekeren. In afwachting blijft hun schade gedekt door het rampenfonds. Meer info vind je in onderstaand filmpje: