Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 12.08.2015

De actie SOS Voedselprijzen van de Groene Kring

Voor hun actie SOS Voedselprijzen hield de Groene Kring, een beweging van en voor jonge land- en tuinbouwers, deze middag halt op de grote markt van Kortrijk. Voor veel omstaanders was het een raar zicht om een roze tractor op de markt te zien waar landbouwproducten verkocht werden tegen een zelf te bepalen prijs, maar de uitleg die ze bij de actie kregen deed hen met verstomming slaan. Gemiddeld gaat slechts 20% van de winkelprijs naar de land –of tuinbouwer en in veel gevallen verkopen zij hun producten zelf onder de productieprijs. Om die onhoudbare situatie aan te klagen trekken de jonge land- en tuinbouwers aan de alarmbel, en vandaag deden ze dat in Kortrijk.

Cijfers spreken altijd boekdelen. De Groene Kring laat de cijfers voor zich spreken. Voor 1 liter melk krijgt een boer €0,28 van de handel; om die liter melk te kunnen produceren moet de boer wel zelf €0,35 investeren. Een loon voor hem of haar is daar niet in meegerekend. Voor varkensvlees is het niet anders. De kostprijs om 1 kilogram varkensvlees te produceren bedraagt €1,50 terwijl de varkenshouder er maar €1,26 voor krijgt. Dat is op zijn zachtst gezegd onhoudbaar en grotendeels het gevolg van de onderlinge prijzenslag die grootwarenhuizen houden.

Een duurzame oplossing

Op Vlaams niveau heeft de minister inmiddels ook vijf maatregelen aangekondigd om de landbouwsector te ondersteunen. Het gaat om een tussenkomst in de Rendac-factuur, extra budget voor het Melkcontrolecentrum, de volledige terugbetaling van fosfaatstalen in het kader van MAP 5, een snellere uitbetaling van bedrijfstoeslagen en premies en een formele vraag aan de bankensector voor een schuldherschikking voor getroffen landbouwbedrijven. Die maatregelen kunnen een tijdelijke verlichting betekenen voor de land- en tuinbouwers, maar de kern van het probleem moet nog steeds aangepakt worden.

Petitie & protest

De actie van vandaag in Kortrijk maakt deel uit van wekenlange acties in de aanloop naar de Europese Landbouwtop van 7 september in Brussel. Er wordt dan een groot boerenprotest verwacht en dat in samenwerking met buitenlandse boeren. Tot die dag zal de Groene Kring zoveel mogelijk handtekeningen inzamelen voor haar petitie. Mijn steun kregen ze alleszins vandaag al en ook ik trok een selfie met de Tractor Rosa om mijn steun kenbaar te maken. Vanuit het Vlaams Parlement heb ik steeds druk blijven zetten voor een grondig ketenoverleg en hopelijk draagt deze actie daar ook toe bij.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 foto 2 foto 4 foto 1 foto 3 foto 5